Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Boks 6.1 Statlig næringsstøtte

Boks 6.1 Statlig næringsstøtte

Tabell 6.1 Statlig budsjettmessig næringsstøtte. Mill. kroner. Faste 1995-priser [1]


199019911992199319941995[2]

Primærnæringer15 29015 40314 37513 80013 35312 616
Herav:
--Jordbruk[3]13 40413 55313 04612 74312 63112 065
--Skogbruk246239276359227141
--Reindrift107116110969396
--Fiske1 5331 495943602402314
Industri og bergverk6 2945 5776 4666 9946 9855 566
Herav:
--Skipsbyggingsindustrien1 0891 3581 8572 1022 0031 471
--Statsaksjeselskaper [4]1 503411487397493254
--Annen industri3 7023 8084 1224 4954 4883 841
Privat tjenesteyting [5]645700891724613582
Sjøfart42254339
Annen støtte [6]1 1721 5971 5061 7251 2691 167

Sum23 40123 27723 23823 28522 47420 270

[1] Deflatert med konsumprisindeksen.
[2] Inkludert tilleggsbevilgninger 1995. Støtte til de enkelte næringer fra SND for 1995 er fordelt etter andel i 1994. Tallene for enkelte poster 1995 er usikre.
[3] Prissubsidier for matvarer er ikke inkludert. Tallene for 1995 er justert for de endringer som ble vedtatt under årets jordbruksoppgjør.
[4] Gjelder selskaper med mer enn 75 pst. statlig eierandel. Inkludert ettergivelse av lån til Norsk Jern Holding AS, 833 mill. kr i 1990.
[5] Statsfinansielle kostnader ved bankkrisen er ikke inkludert.
[6] Inkludert enkelte arbeidsmarkedstiltak; støtte til bedriftsintern opplæring og andel av utdanningsvikariater.

Kilde: Finansdepartementet.


Figur 6.2 ERA-indikator [1] for støtte til næringslivet som følge av skjerming fra utenlandsk konkurranse [2]. Gjennomsnitt for 1989 og 1991. Prosent av faktorinntekt og mill. kroner

[1] ERA=Effective Rates of Assistance (effektive støtterater).
[2] Inkluderer toll, kvantitative importreguleringer og tekniske handelshindringer.
[3] Inkl. prod. av tekstil- og bekledningsvarer, trevarer, grafisk produksjon, bergverksdrift og raffinering av jordolje.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.


Figur 6.3 ERA-indikator [1] for den samlede næringsstøtten[2][3]. Gjennomsnitt for 1989 og 1991. Prosent av faktorinntekt

[1] ERA=Effective Rates of Assistance (effektive støtterater).
[2] Inkludert budsjettmessig støtte, skjermingsstøtte og prisdiskriminering på elektrisk kraft.
[3] Indikatoren er pr definisjon satt lik 0 for naturlig skjermede næringer.
[4] Inkl. prod. av tekstil- og bekledningsvarer, trevarer, grafisk produksjon, bergverksdrift og raffinering av jordolje.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Til toppen