Invitasjon til Sykehustalen 2020

Helseminister Bent Høie holder Sykehustalen 2020 tirsdag 14. januar 2020.

Tid: Tirsdag 14. januar 2020 kl. 11:00

Sted: Rikshospitalets Store auditorium, inngang via hovedinngangen, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Her presenterer helseministeren sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste for 2020.

Arrangementet er åpent for pressen.

Det er ramper for rullestolbrukere inn til auditoriet. Sykehuset har universell utforming.

Det er ikke nødvendig med påmelding.

Praktiske spørsmål kan rettes på e-post til Hege Runge Johansen

Sykehustalen kan følges direkte på departementets nettsider

Bruk gjerne #sykehustalen i sosiale medier.

Samme dag har helseminister Bent Høie felles foretaksmøte for de fire regionale helseforetakene. Dette skjer i etterkant av talen.

Med vennlig hilsen

Bjørn-Inge Larsen
departementsråd