Nasjonal strategi for KOLS-området

KOLS har i løpet av de siste tiårene utviklet seg til en folkesykdom. Nå har sannsynligvis noe over 200 000 personer i Norge KOLS, og det antas at halvparten av disse menneskene ikke har fått stilt diagnose. KOLS er en alvorlig kronisk sykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Det er en lidelse med betydelig grad av uførhet og dødelighet. Nærmere 1400 mennesker dør årlig på grunn av KOLS.

KOLS har i løpet av de siste tiårene utviklet seg til en folkesykdom. Nå har sannsynligvis noe over 200 000 personer i Norge KOLS, og det antas at halvparten av disse menneskene ikke har fått stilt diagnose. KOLS er en alvorlig kronisk sykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Det er en lidelse med betydelig grad av uførhet og dødelighet. Nærmere 1400 mennesker dør årlig på grunn av KOLS.

Sykdommen er også den hyppigste årsak til sykehusinnleggelse blant voksne på grunn av sykdom i pusteorganene. De som rammes er i første rekke de som røyker. I tillegg rammes personer som er utsatt for langvarig yrkeseksponering for støv og kjemikalier.

Regjeringen ønsker med denne strategien å bidra til å hindre at sykdommen oppstår gjennom det forebyggende arbeidet. I tillegg er det viktig at mennesker som alt er rammet både kan få stilt diagnosen, og bli fulgt opp med den nødvendige behandlingen, slik at de unngår unødig sykelighet og lidelse.

Last ned rapporten i PDF-format her

Til toppen