Høringsuttalelser fra Fylkeskommuner, KS, Sametinget