Nasjonal helseplan — organisering og prosess

Nasjonal helseplan – organisering og prosess

Arbeidet med Nasjonal helseplan er prosjektorganisert i Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet har lagt opp til en omfattende dialog med sentrale interessentgrupper (landets fylkeskommuner og kommuner, KS, brukerorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner etc).

Fylkeskommuner, KS og Sametinget var i arbeidets første fase invitert til å gi innspill til helseplanen med frist 21. april og disse kan her lastes ned ( link til fylkeskommunenes innspill).

Departementet arbeider med et høringsdokument som tilsikter å identifisere og belyse aktuelle problemstillinger for planen. Høringsdokumentet sendes aktuelle høringsinstanser ( link til liste over høringsinstansene) 22. mai med frist for skriftlige innspill 23. juni 2006.

For å få en direkte dialog om ulike problemstillinger som vil berøres i høringsdokumentet har departementet invitert til følgende høringskonferanser:

Regionale høringskonferanser med fylkeskommuner, KS og Sametinget:

Sted

Dato

Lokale

Inviterte

Tromsø

29. mai kl. 13.00 – 16.15

Radisson SAS Hotel Tromsø, Sjøgata 7

Finnmark, Troms, Nordland, Sametinget, KS

Stjørdal

30. mai kl. 13.00 – 16.00

Quality Airport Hotel Værnes

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre- og Romsdal, KS

Bergen

31. mai kl. 13.00 – 16.00

Scandic Bergen Airport, Kokstadflaten 2

Rogaland, Hordaland, Sogn- og Fjordane, KS

Oslo

01. juni kl. 13.00 – 16.15

Akersgata 59, regjeringskvartalet - R5, auditoriet

Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark, Oppland, KS

Kristiansand

02. juni kl. 10.00 – 13.15

Quality Hotel & Resort Kristiansand, Sørlandsparken

Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, KS

Sted

Dato

Lokale

Inviterte

Oslo

7. juni kl. 09.00 – 12.00

R5, auditoriet, Akersgata 59

Arb.takerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og andre organisasjoner

Oslo

7. juni kl. 13.00 – 16.00

R5, auditoriet, Akersgata 59

Brukerorganisasjoner og øvrige høringsinstanser

Oslo

8. juni kl. 12.00 – 14.00

HOD, Einar Gerhardsensplass 3

Landets forsknings, universitets- og høyskolemiljø

Kontaktpersoner

Prosjektdirektør Are Helseth, 22 24 85 62

Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine, 22 24 82 79

Fung. avdelingsdirektør Inger Mette Nilstad, 22 24 84 69