Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2013 for Miljøverndepartementet: Fylkesvis oversikt

Finnmark
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Troms
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Nordland
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

I løpet av 2013 er det planlagt åpningsmarkering av Lahku (Sundfjordfjella) nasjonalpark som inngår i nasjonalparkplanen.

Nord-Trøndelag
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Sør-Trøndelag
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Møre og Romsdal
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Sogn og Fjordane
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 14 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere, etablering av nasjonalparkstyrer, utarbeidelse av forvaltningsplaner og styrket oppsyn.

Hordaland
Regjeringen foreslår en økning på 18 millioner kroner til tekniske og industrielle kulturminne som er øremerket Odda, Atlungstad Brenneri og Haldenkanalen.

Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Rogaland
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Vest-Agder
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Aust-Agder
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Telemark
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Buskerud
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Hedmark
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Regjeringen foreslår en økning på 18 millioner kroner til tekniske og industrielle kulturminne som er øremerket Odda, Atlungstad Brenneri og Haldenkanalen.

Oppland
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Østfold
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis.

Som en oppfølging av vannforvaltningsplanene er det lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til totalt 8 millioner til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer. Halden- og Morsavassdraget er blant de prioriterte områdene.

Regjeringen foreslår en økning på 18 millioner kroner til tekniske og industrielle kulturminne som er øremerket Odda, Atlungstad Brenneri og Haldenkanalen.

Nordområdene
Regjeringen foreslår en bevilgning på 45,6 millioner kroner til jordobservatoriet i Ny-Ålesund