Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tabeller

Regnskap

Anslag

Endring i prosent

1993

1994,00

1995,00

1996,00

93/94

94/95

95/96

A. Inntekter i alt (B+C)

159535

169278

172569

178047

6,1

1,9

2,9

B. Løpende inntekter

158886

168311

171747

177310

5,9

2,0

2,8

Gebyrer

21542

22778

24277

25760

5,7

6,6

4,9

Renter

3028

2500

2430

2300

-17,4

-2,8

-9,5

Skatter i alt

68281

74986

75711

78030

9,8

1,0

1,8

Produksjonsskatter

3004

3223

3173

3280

7,3

-1,6

3,4

Eiendomsskatt

2685

2792

2817

2910

4,0

0,9

3,3

Andre produksjonsskatter

319

431

361

370

35,1

-16,2

2,5

Skatt på inntekt og formue

65277

71763

72538

74750

9,9

1,1

1,8

Overføringer fra staten

63883

65816

67060

68870

3,0

1,9

3,7

Rammeoverføringer

40697

41823

42452

42735

2,8

1,5

2,0

Andre overføringer

23186

23993

24608

26135

3,5

2,6

2,5

Andre innenlandske løpende overføringer

2152

2231

2269

2350

3,7

1,7

1,4

C. Kapitalinntekter

649

965

822

737

48,7

-14,8

8,3

Salg av fast realkapital

249

324

202

237

30,1

-37,7

93,0

Salg av fast eiendom

400

641

620

500

60,3

-3,3

-19,4

D. Utgifter i alt (E+F)

159620

165243

172076

180581

3,5

4,1

3,8

E. Løpende utgifter

145380

149700

155586

161474

3,0

3,9

3,5

Lønnskostnader

84106

88244

92684

97600

4,9

5,0

4,3

Produktinnsats

31696

33021

34300

35190

4,2

3,9

2,4

Renter

7505

5993

5461

5075

-20,1

-8,9

-4,8

Overføringer til private

20198

20597

21121

21735

2,0

2,5

5,3

Produktkjøp til husholdningene

2615

2784

2868

2990

6,5

3,0

5,0

Produksjonssubsidier

4257

4173

4438

4550

-2,0

6,4

3,7

Stønader til husholdningene

5902

6374

6626

6825

8,0

4,0

4,9

Sosialhjelpsstønader

4118

4436

4451

4585

7,7

0,3

7,2

Andre stønader

1784

1938

2175

2240

8,6

12,2

0,2

Ideelle organisasjoner

7418

7266

7189

7370

-2,0

-1,1

7,0

Overføringer til staten

1412

1396

1478

1474

-1,1

5,9

-0,3

Kommunal forretningsdrift

469

449

542

400

-4,3

20,7

-26,2

F. Kapitalutgifter

14240

15543

16490

19107

9,2

6,1

6,0

Anskaffelse av fast realkapital

13679

14664

15876

18657

7,2

8,3

7,2

Kjøp av fast eiendom

478

435

440

400

-9,0

1,1

-9,1

Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet

83

444

174

50

434,9

-60,8

-71,3

G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D)

-85

4033

493

-2534

-4 844,7

88

-310

Tabell 1.2: Inntekter og utgifter i kommunene inkl. Oslo 1993-1995.
Millioner kroner og endring iprosent.

Regnskap

Anslag

Endring i prosent

1993

1994,00

1995,00

93/94

94/95

A. Inntekter i alt (B+C)

114969

123166

124143

7,1

0,8

B. Løpende inntekter

114336

122311

123376

7,0

0,9

Gebyrer

20042

21334

22666

6,4

6,2

Renter

2657

2195

2035

-17,4

-7,3

Skatter i alt

49602

54893

54633

10,7

-0,5

Produksjonsskatter

3003

3223

3170

7,3

-1,6

Eiendomsskatt

2685

2792

2812

4,0

0,7

Andre produksjonsskatter

318

431

358

35,5

-16,9

Skatt på inntekt og formue

46599

51670

51463

10,9

-0,4

Overføringer fra staten

39199

40990

41096

4,6

0,3

Rammeoverføringer

24070

24179

23514

0,5

-2,8

Andre overføringer

15129

16811

17582

11,1

4,6

Overføringer fra fylkeskommunene

1125

1068

1073

-5,1

0,5

Andre innenlandske løpende overføringer

1711

1831

1873

7,0

2,3

C. Kapitalinntekter

633

855

767

35,1

-10,3

Salg av fast realkapital

239

221

151

-7,5

-31,7

Salg av fast eiendom

394

634

616

60,9

-2,8

D. Utgifter i alt (E+F)

114550

119732

124367

4,5

3,9

E. Løpende utgifter

103691

107819

111770

4,0

3,7

Lønnskostnader

60781

64237

67428

5,7

5,0

Produktinnsats

22263

23408

23908

5,1

2,1

Renter

5997

4840

4361

-19,3

-9,9

Overføringer til private

13987

14571

15227

4,2

4,5

Produktkjøp til husholdningene

2514

2690

2814

7,0

4,6

Produksjonssubsidier

1309

1334

1650

1,9

23,7

Stønader til husholdningene

5402

5866

6114

8,6

4,2

Sosialhjelpsstønader

4103

4420

4434

7,7

0,3

Andre stønader

1299

1446

1680

11,3

16,2

Ideelle organisasjoner

4762

4681

4649

-1,7

-0,7

Overføringer til staten

165

175

184

6,1

5,1

Overføringer til fylkeskommunene

503

537

523

6,8

-2,6

Kommunal forretningsdrift

-5

51

139

-1120,0

172,5

F. Kapitalutgifter

10859

11913

12597

9,7

5,7

Anskaffelse av fast realkapital

10320

11065

12021

7,2

8,6

Kjøp av fast eiendom

457

418

426

-8,5

1,9

Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet

82

430

150

424,4

-65,1

G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D)

419

3434

-224

720

-107

Tabell 1.3: Inntekter og utgifter i fylkeskommunene ekskl. Oslo 1993-1995.
Millioner kroner og endring iprosent.

Regnskap

Anslag

Endring i prosent

1993

1994,00

1995,00

93/94

94/95

A. Inntekter i alt (B+C)

46190

47715

50022

3,9

4,8

B. Løpende inntekter

46174

47605

49967

3,1

5,0

Gebyrer

1500

1444

1611

-3,7

11,6

Renter

371

305

395

-17,8

29,5

Skatter i alt

18679

20093

21078

7,6

4,9

Produksjonsskatter

1

0

3

Skatt på inntekt, formue mv.

18678

20093

21075

7,6

4,9

Overføringer fra staten

24684

24826

24964

0,6

4,6

Rammeoverføringer

16627

17644

18938

6,1

7,3

Andre overføringer

8057

7182

6026

-10,9

-16,1

Overføringer fra kommunene

499

537

523

7,6

-2,6

Andre innenlandske løpende overføringer

441

400

396

-9,3

-1,0

C. Kapitalinntekter

16

110

55

587,0

-50,0

Salg av fast realkapital

10

103

51

930,0

-50,5

Salg av fast eiendom

6

7

4

16,7

-42,9

D. Utgifter i alt (E+F)

46696

47116

49305

0,9

4,6

E. Løpende utgifter

43 315

43486

45412

0,4

4,4

Lønnskostnader

23325

24007

25256

2,9

5,2

Produktinnsats

9433

9613

10392

1,9

8,1

Renter

1508

1153

1100

-23,5

-4,6

Overføringer til private

6205

6026

5894

-2,9

-2,2

Produktkjøp til husholdningene

101

94

54

-6,9

-42,6

Produksjonssubsidier

2948

2839

2788

-3,7

1,8

Stønader til husholdningene

500

508

512

1,6

0,8

Sosialhjelpsstønader

15

16

17

6,7

6,3

Andre stønader

485

492

495

1,4

0,6

Ideelle organisasjoner

2656

2585

2540

-2,7

1,7

Overføringer til staten

1247

1221

1294

-2,1

6,0

Overføringer til kommunene

1123

1068

1073

-4,9

0,5

Kommunal forretningsdrift

474

398

403

-16,0

-1,3

F. Kapitalutgifter

3381

3630

3893

7,4

7,2

Anskaffelse av fast realkapital

3359

3599

3855

7,1

-7,1

Kjøp av fast eiendom

21

17

14

-19,0

-17,6

Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet

1

14

24

1300,0

71,4

G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D)

-506

599

717

-218,4

19,7

Tabell 1.4: Hovedtall for inntekter. Kommuneforvaltningen 1991-1995.
Millioner kroner og endring iprosent.

Millioner kroner

Endring i prosent

1991

1994

1995*

91/95 1)

94/95

Løpende inntekter i alt 2)

147757

168311

171747

3,8

2,0

Fylkeskommunene

43286

47605

49967

3,7

5,0

Kommunene ekskl. Oslo

87580

99608

100002

3,4

0,4

Oslo

18745

22703

23374

5,7

3,0

Skatter i alt

64008

74986

75711

4,3

1,0

Fylkeskommunene

17664

20093

21078

4,5

4,9

Kommunene ekskl. Oslo

36920

42417

42104

3,3

-0,7

Oslo

9424

12476

12529

7,4

0,4

Overføringer fra staten i alt

58782

65816

67060

3,3

1,9

Fylkeskommunene

22657

24826

25964

3,5

4,6

Kommunene ekskl. Oslo

31276

35437

35331

3,1

-0,3

Oslo

4849

5553

5765

4

4

Andre inntekter i alt 2)

24967

27509

28976

4

5

Fylkeskommunene

2965

2686

2925

0

9

Kommunene ekskl. Oslo

19384

21754

22567

4

4

Oslo

4472

4674

5080

3

9


1)> Årlig gjennomsnittlig endring fra 1991 til 1995.
2> )> Omfatter ikke interne overføringer mellom kommunegrupper.

Tabell 1.5: Bokførte skatteinntekter. Fylkeskommunene 1991-1995.
Millioner kroner og endring i prosent.

Millioner kroner

Endring i prosent

1991

1994

1995

91/95 1)

94/95

Østfold

1038

1151

1208

3,9

5,0

Akershus

2462

2876

3031

5,3

5,4

Hedmark

782

821

855

2,3

4,1

Oppland

776

851

874

3,0

2,7

Buskerud

1164

1248

1312

3,0

5,1

Vestfold

902

1022

1087

4,8

6,4

Telemark

739

788

855

3,7

8,5

Aust-Agder

397

458

491

5,5

7,2

Vest-Agder

638

742

796

5,7

7,3

Rogaland

1835

2188

2250

5,2

2,8

Hordaland

1918

2314

2375

5,5

2,6

Sogn og Fjordane

492

547

572

3,8

4,6

Møre og Romsdal

978

1141

1208

5,4

5,9

Sør-Trøndelag

1123

1289

1401

5,7

8,7

Nord-Trøndelag

501

542

560

2,8

3,3

Nordland

971

1081

1127

3,8

4,3

Troms

611

690

718

4,1

4,1

Finnmark

334

345

357

1,7

3,5

Sum

17660

20093

21076

4,5

4,9


1)> Årlig gjennomsnittlig endring fra 1991 til 1995.

Tabell 1.6: Bokførte skatteinntekter. Kommunene fylkesvis 1991-1995.
Millioner kroner og endring iprosent.

Millioner kroner

Endring i prosent

1991

1994

1995

91/95 1)

94/95

Østfold

2023

2247

2317

3,5

3,1

Akershus

4742

5571

5731

4,9

2,9

Hedmark

1562

1672

1682

1,9

0,6

Oppland

1565

1747

1731

2,6

-0,9

Buskerud

2315

2531

2553

2,5

0,9

Vestfold

1 771

2020

2074

4,0

2,7

Telemark

1478

1586

1663

3,0

4,9

Aust-Agder

816

941

966

4,3

2,7

Vest-Agder

1288

1508

1546

4,7

2,5

Rogaland

3462

4238

4199

4,9

-0,9

Hordaland

3792

4536

4478

4,2

-1,3

Sogn og Fjordane

1011

1147

1150

3,3

0,3

Møre og Romsdaldtekst0

1924

2274

2325

4,9

2,2

Sør-Trøndelag

2175

2531

2475

3,3

-2,2

Nord-Trøndelag

985

1071

1076

2,2

0,5

Nordland

1905

2149

2170

3,3

1,0

Troms

1190

1339

1363

3,5

1,8

Finnmark

634

673

671

1,4

-0,3

Kommunene, ekskl. Oslo

34638

39783

40170

3,8

1,0

Oslo

9113

11887

11293

5,5

-5,0

Kommunene inkl. Oslo

43751

51670

51463

4,1

-0,4


1)> Årlig gjennomsnittlig endring fra 1991 til 1995.

Tabell 1.7: Fylkeskommunenes inntekter i 1994 fordelt på inntektsarter. Kroner pr. innbygger

Skatt

Statlig ramme- overføring

Sum
1+2

Øremerkede overføringer til drift

dtekst0

Salgs-
og leie -
inntekt er

Rente og andre drifts-
inntekter 1)

Drifts inntekter i alt

Østfold

4821

4378

9199

690

949

530

11368

Akershus

6694

2155

8849

532

714

623

10718

Hedmark

4381

5638

10019

1142

802

407

12370

Oppland

4639

5639

10278

921

1178

1008

13385

Buskerud

5497

3724

9221

744

1002

529

11496

Vestfold

5060

3879

8939

640

707

493

10779

Telemark

4829

4899

9728

1069

961

868

12626

Aust-Agder

4617

5389

10006

816

1399

1093

13314

Vest-Agder

4992

4941

9933

917

1050

1765

13665

Rogaland

6237

3112

9349

891

848

569

11657

Hordaland

5512

4348

9860

1141

1546

646

13193

Sogn og Fjordane

5084

7074

12158

1044

1162

561

14925

Møre og Romsdal

4762

5523

10285

1356

1147

459

13247

Sør-Trøndelag

5047

4744

9791

1139

2316

1523

14769

Nord-Trøndelag

4241

6631

10872

977

1362

1248

14459

Nordland

4490

6781

11271

2549

1968

662

16450

Troms

4605

7676

12281

2081

3505

2465

20332

Finnmark

4510

9747

14257

1176

1553

1271

18257

Gjennomsnitt

5223

4769

9992

1072

1287

832

13183

1)> Omfatter ikke interne inntektsoverføringer.

Tabell 1.8: Kommunenes inntekter fylkesvis i 1994 fordelt på inntektsarter. Kroner pr. innbygger.

Skatt

Statlig ramme- overføring

Sum
1+2

Øremerkede overføringer til drift

Salgs-
og leie -
inntekter

Rente og andre

drifts-
inntek ter 1)

Drifts inntekter i alt

Østfold

1991

4812

14668

3501

3709

2197

24075

Akershus

12968

2632

15600

3248

3663

2376

24887

Hedmark

9181

6432

15613

3839

3935

2203

25590

Oppland

10003

6093

16096

4097

3821

2393

26407

Buskerud

11766

3875

15641

3264

3594

2260

24759

Vestfold

10018

3833

13851

3318

3663

1756

22588

Telemark

11166

5047

16213

3634

3503

2258

25608

Aust-Agder

10025

6226

16251

3946

3634

2531

26362

Vest-Agder

11148

4567

15715

4000

3376

2271

25362

Rogaland

12869

3763

16 632

3377

3428

2259

25696

Hordaland

11678

5002

16680

3947

3634

2055

26316

Sogn og Fjordane

11945

7421

19366

4619

3986

3468

31439

Møre og Romsdal

9946

6640

16586

3387

3521

2147

25641

Sør-Trøndelag

10430

5361

15791

4025

4050

3030

26896

Nord-Trøndelag

8633

7500

16133

4705

3892

2971

27701

Nordland

9834

8554

18388

4874

3955

2515

29732

Troms

9487

9135

18622

4891

3953

2889

30355

Finnmark

9147

13455

22602

7388

4296

2741

37027

Gjennomsnitt ekskl. Oslo

10914

5450

16364

3884

3715

2383

26346

Oslo

26111

6429

32540

5851

7666

4124

50181

Gjennomsnitt inkl. Oslo

12593

5559

18152

4101

4152

2575

28980

1)> Omfatter ikke interne inntektsoverføringer.

linkdoc#doc32Previous Page320linkdoc#doc32TOC320linkdoc#doc32Next Page320

linkdoc099005-992461#docHjemlinkdoc#docOppTilbakeForrigeNesteEnglishlinkvedleggSøklinkdoc099005-992444#docTips redaksjonenlinkdoc099005-990149#docHjelp
Denne siden ble sist oppdatert 9 mai 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Til toppen