Høringsinstanser ved...

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Finans- og tolldepartementet
 • Fjørfebransjens Landsforening
 • Bjorli Fjellmat AS
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Lierne Viltforedling AIS
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Kjøttsamvirke BA
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Statens landbruksforvaltning
 • Stensaas Reinsdyrslakterier
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Vilteksperten Midt-Eiendom A/S
 • Østerdal Viltforedling