Høringsinstanser ved...

 • Akademikerne
 • Akvaforsk
 • Bioteknologinemnda
 • Blomstergrossistenes landsforbund v/Einar Lilland
 • Coop Norge
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Debio
 • Den norske emballasjeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Departementene
 • Det norske hageselskap
 • Det norske travselskap
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Direktoratet for sivilt beredskap
 • Dyrebeskyttelsen i Norge
 • Dyrematgruppen
 • Dyrevernalliansen
 • Eksportutvalget for fisk
 • Fagsenteret for fjørfe
 • Fagsenteret for kjøtt
 • Fellesforbundet
 • Fiskehandlernes Forening
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskeriforskning
 • Fiskeriforskning
 • Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forsøksdyrutvalget Statens dyrehelsetilsyn
 • Fremtiden i våre hender
 • Fylkeskommunene
 • Fylkeslegene
 • Fylkesmannsembetene
 • GAM, Norsas AS
 • Geno
 • Greenpeace Norge
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Havforskningsinstituttet
 • Helsekostbransjens Leverandørforening
 • Helsetjenesten for storfe
 • Helsetjenesten for svin - Veterinærinstituttet
 • Helsevernetaten avd. for næringsmiddeltilsyn
 • Import- og eksport-agenters forening
 • Innherred kjøtt- og næringsmiddelkontroll
 • Institutt for arktisk veterinærmedisin
 • Jordforsk
 • Kjøttbransjens landsforbund
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • KNT-forum
 • Kommunene
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Konkurransetilsynet
 • Konservesfabrikkenes servicekontor
 • Koorimp
 • Kosmetikkleverandørenes forening
 • KSL
 • Kvinnherad næringsmiddeltilsyn
 • Kystdirektoratet
 • Landbrukets forsøksringer
 • Landbrukshelsen
 • Likestillingsombudet
 • LO
 • Longyearbyen lokalstyre
 • MATFORSK
 • Miljøheimevernet
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Nasjonalt folkehelseinsitutt
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
 • Natur og ungdom
 • Nettverk for mat og miljø c/o Miljøheimevernet
 • NHO
 • NIBR
 • NIJOS
 • NILF
 • NILU
 • NINA-NIKU
 • NITO
 • NIVA
 • NOAH - for dyrs rettigheter
 • Norconserv
 • Nord-Troms interkommunale kjøtt- og næringsmiddelkontroll
 • Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag
 • Norges Birøkterlag
 • Norges Bondekvinnelag
 • Norges Bondelag
 • Norges Bygdeungdomslag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Eksportråd
 • Norges Fiskarkvinnelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges fiskerihøgskole
 • Norges forskningsråd
 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
 • Norges Hundekjørerforbund
 • Norges Hunder Landsforbund
 • Norges Jeger- og fiskerforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Kaninavlsforbund
 • Norges Kooperative landsforening
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norgesfôrgruppen
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk forening for ernæring og dietetikk
 • Norsk forsøksdyrsentral v/Folkehelsa
 • Norsk Gardsmat
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk Hjorteavlsforening v/Johan Trygve Solheim
 • Norsk hjortesenter
 • Norsk Huskattforening
 • Norsk Jockeyclub
 • Norsk kalkforening v/Carl Østberg
 • Norsk kennelklubb
 • Norsk Kjøtt
 • Norsk kjøttfeavlslag
 • Norsk kjøttindustri
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
 • Norsk pelsdyralslag
 • Norsk plantevernsforening
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk polarinstitutt
 • Norsk renholdsverk forening
 • Norsk Rikstoto
 • Norsk sau- og geitalslag
 • Norsk såvareforening
 • Norsk torv- og jordprodusenters forening v/Alf R. Selmer-Olsen
 • Norsk Tradisjonsfisk, c/o Kulturlandskapssenteret
 • Norsk Tropefugl-hobby v/red. Oddvar Eritzland
 • Norsk Undulatklubb v/Arne Andreassen
 • Norsk vann- og avløpsverkforening NORVAR
 • Norske Felleskjøp
 • Norske Fiskefôrprodusenters Forening
 • Norske fiskeoppdretteres forening
 • Norske Fiskeoppdrettsutstyrs-produsenters Landsforening v/Frode Amundsen
 • Norske Innlandsfiskelag v/Finn A. Grøndahl
 • Norske Lakseelver v/Finn Ødegård
 • Norske Rasekatters Riksforbund
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Norske samers riksforbund
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • Norske Strutseoppdretteres forening
 • Norske Tropefuglforeningers landsforbund v/Bjørnar Bednar
 • Norsvin
 • NORSØK
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Næringsmiddelindustriens Landsforening
 • Næringsmiddelkontrollen i Namdal
 • Næringsmiddelkontrollen i Trondheim
 • Næringsmiddeltilsynet for Alta og Loppa
 • Næringsmiddeltilsynet for Aust-Agder
 • Næringsmiddeltilsynet for Bergen og omland
 • Næringsmiddeltilsynet for Bø i Vesterålen
 • Næringsmiddeltilsynet for Dalane
 • Næringsmiddeltilsynet for Etne, Ølen og Vindafjord
 • Næringsmiddeltilsynet for Follo
 • Næringsmiddeltilsynet for Frøya og Hitra
 • Næringsmiddeltilsynet for Hadeland og Land
 • Næringsmiddeltilsynet for Hallingdal
 • Næringsmiddeltilsynet for Hammerfestregionen
 • Næringsmiddeltilsynet for Hornindal og Stryn
 • Næringsmiddeltilsynet for Indre Hardanger
 • Næringsmiddeltilsynet for Indre Nordmøre
 • Næringsmiddeltilsynet for Jondal,
 • Næringsmiddeltilsynet for Kongsberg
 • Næringsmiddeltilsynet for Kragerø, Drangedal, Fyresdal og Nissedal
 • Næringsmiddeltilsynet for Midt-Finnmark
 • Næringsmiddeltilsynet for Midt-Helgeland
 • Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland
 • Næringsmiddeltilsynet for Midt-Telemark
 • Næringsmiddeltilsynet for Narvik og omland
 • Næringsmiddeltilsynet for Nordfjord
 • Næringsmiddeltilsynet for Nord-Gudbrandsdalen
 • Næringsmiddeltilsynet for Nord-Helgeland
 • Næringsmiddeltilsynet for Nordhordland og Gulen
 • Næringsmiddeltilsynet for Nordre Vestfold
 • Næringsmiddeltilsynet for Nord-Østerdal
 • Næringsmiddeltilsynet for Ringeriksregionen
 • Næringsmiddeltilsynet for Sandefjord, Andebu og Stokke
 • Næringsmiddeltilsynet for Sauda og Suldal
 • Næringsmiddeltilsynet for Senja
 • Næringsmiddeltilsynet for Skien, Nome og Siljan
 • Næringsmiddeltilsynet for Sogn
 • Næringsmiddeltilsynet for Søre Sunnmøre
 • Næringsmiddeltilsynet for Sør-Gudbrandsdal
 • Næringsmiddeltilsynet for Valdres
 • Næringsmiddeltilsynet for Voss og omland
 • Næringsmiddeltilsynet for Ytre Nordmøre
 • Næringsmiddeltilsynet for Ytre Sunnhordland
 • Næringsmiddeltilsynet for Øvre Telemark
 • Næringsmiddeltilsynet Gjøvik og Toten IKS
 • Næringsmiddeltilsynet Glåmdal
 • Næringsmiddeltilsynet Haugaland
 • Næringsmiddeltilsynet Hedmarken
 • Næringsmiddeltilsynet i Andøy
 • Næringsmiddeltilsynet i Asker og Bærum
 • Næringsmiddeltilsynet i Balsfjord
 • Næringsmiddeltilsynet i Borg
 • Næringsmiddeltilsynet i Brønnøy
 • Næringsmiddeltilsynet i Drammensregionen
 • Næringsmiddeltilsynet i Eidsvoll, Hurdal og Nes
 • Næringsmiddeltilsynet i Evenes, Skånland og Tjeldsund
 • Næringsmiddeltilsynet i Fosen
 • Næringsmiddeltilsynet i Gauldalsregionen
 • Næringsmiddeltilsynet i Hadsel
 • Næringsmiddeltilsynet i Harstad
 • Næringsmiddeltilsynet i Indre Sør-Troms
 • Næringsmiddeltilsynet i Indre Østfold
 • Næringsmiddeltilsynet i Kautokeino
 • Næringsmiddeltilsynet i Larvik og Lardal
 • Næringsmiddeltilsynet i Lofoten
 • Næringsmiddeltilsynet i Lyngen
 • Næringsmiddeltilsynet i Mossedistriktet
 • Næringsmiddeltilsynet i Målselv
 • Næringsmiddeltilsynet i Orkdalsregionen
 • Næringsmiddeltilsynet i Porsgrunn og Bamble
 • Næringsmiddeltilsynet i Salten /Miljørettet Helsevern
 • Næringsmiddeltilsynet i Sortland og Øksnes
 • Næringsmiddeltilsynet i Storfjord
 • Næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred
 • Næringsmiddeltilsynet i Tromsø
 • Næringsmiddeltilsynet i Vega
 • Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder
 • Næringsmiddeltilsynet i Øst-Finnmark
 • Næringsmiddeltilsynet i Ålesund
 • Næringsmiddeltilsynet Romerike
 • Næringsmiddeltilsynet Sør-Østerdal
 • OHS - Dagligvaregruppen Oslo og Romerike
 • Patentstyret
 • Pelsbransjens hovedorganisasjon
 • Planteforsk
 • Plantesortsnemnda
 • Politidirektoratet
 • Prior Norge
 • Private Reindyrslakteriers Landsforening
 • Prosessindustriens Landsforening
 • Redskapsfabrikkenes landslag v/Lars Brunes, Reime Protec AS
 • Regjeringsadvokaten
 • Reindriftsforvaltningen
 • Reiselivsbedriftenes Landsforening
 • Riksantikvaren
 • Riksrevisjonen
 • Ringsaker offentlige kjøttkontroll
 • Romsdal næringsmiddeltilsyn
 • Rådet for dyreetikk
 • Sametinget
 • Sivilombudsmannen
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skogforsk
 • Sosial og helsedirektoratet
 • Statens dyrehelsetilsyn
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statens landbrukstilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statens naturoppsyn
 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
 • Statens næringsmiddeltilsyn
 • Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
 • Statens strålevern
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statskonsult
 • Stiftelsen Matmerk
 • Stuefuglklubben Stavanger & Omegn
 • Sunnfjord og Ytre Sogn kjøt- og næringsmiddelkontroll
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Teknisk komite for vaske- og desinfeksjonsmidler
 • TLIF v/Knut Ree, Felleskjøpet Maskin BA
 • Toll og avgiftsdirektoratet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
 • Utmarkskommunenes sammenslutning
 • Utvalg for forsøk med dyr v/Statens dyrehelsetilsyn
 • VESO
 • Vestfold Interkommunale Næringsmiddeltilsyn
 • Veterinærinstituttet
 • Veterinærmedisinsk rettsråd, NVH v/Frøsli
 • YS