Høringsinstanser ved...

 1. Departementene
 2. Fylkesmannsembetene
 3. Sysselmannen på Svalbard
 4. Kommunene
 5. Longyearbyen lokalstyre
 6. Kommunale og interkommunale næringsmiddeltilsyn
 7. NHO
 8. Kommunenes Sentralforbund
 9. Akademikerne
 10. LO
 11. NITO
 12. Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
 13. YS
 14. Riksrevisjonen
 15. Sametinget
 16. KNT-forum
 17. Statens næringsmiddeltilsyn
 18. Mattilsynet - interimorganisasjonen
Til toppen