Høringsinstanser ved...

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

  • Kommunenes sentralforbund - fylke
  • Oslo kommune
  • Landets fylkesmenn
  • Brukerorganisasjoner
  • Forbrukerrådet
  • Fiskeridirektoratet
  • KNT-forum
  • Statens dyrehelsetilsyn
  • Statens landbrukstilsyn
  • Statens næringsmiddeltilsyn