Høringsinstanser ved:...

  • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
  • Fiskeridepartementet
  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Miljøverndepartementet
  • Nærings- og handelsdepartementet
  • Samferdselsdepartementet
  • Sosial- og helsedepartementet
  • Utenriksdepartementet