Høringsinstanser ved...

 • COOP Norge
 • Fetevaregrossistenes Landsforening
 • Finansdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Konkurransetilsynet
 • Mattilsynet
 • Moderniseringsdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Importortforening
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Statens landbruksforvaltning
 • Tine Norske Meierier
 • Toll- og avgiftsdirektoratet