Høringsinstanser ved...

  • Utenriksdepartementet
  • Finansdepartementet
  • Nærings og handelsdepartementet
  • Statens landbruksforvaltning
  • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
  • Telemark Kildevann