Høringsinstanser ved...

Forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket - Høringsinstanser

 • Alle fylkesmennenes landbruksavdelinger
 • Alle skogeierforeningene
 • Finansdepartementet
 • Norges Bondelag
 • Norges forskningsråd
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Almenningsforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Virkesmåling
 • Norskog
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Skog-Data A/S
 • Treforedlingsindustriens Bransjeforening
 • Treindustrien
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Kopi:
  Statens landbruksforvaltning

Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter - Høringsinstanser

 • A/L Gartnerhallen
 • Akademikerne
 • Arcus
 • AS Fuhr
 • AS Nestlé Norge
 • Baker- og Konditorbransjens Landsforening
 • BAMA – Gruppen AS
 • Bryggerienes Servicekontor
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Den Norske Emballasjeforening
 • Fetevaregrossistenes Landsforening
 • Finansdepartementet
 • Fiskeridepartementet
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Forbrukerrådet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helsedepartementet
 • Honningsentralen
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag, Institutt for næringsmiddelfag
 • Import- og eksportagenters forening
 • Justis- og politidepartementet
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • LO - Landsorganisasjonen i Norge
 • Matforsk
 • Mattilsynet
 • Mills DA
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters forbund
 • Norges forskningsråd
 • Norges Frukt- og grønnsaksgrossisters forbund
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Bryggeri- og Mineralvannindustris Forening
 • Norsk Kjøttsamvirke
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norske Felleskjøp
 • Norske Næringsmiddelteknologers Forening
 • Norske potetindustrier
 • Norske Sjokoladefabrikkers forening
 • NORSØK
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • OIKOS
 • Orkla Foods AS
 • Planteforsk
 • Prior Norge
 • Rieber og Søn ASA
 • Sintef
 • Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning
 • Synnøve Finden ASA
 • TINE Norske Meierier
 • Toro næringsmiddelindustri
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Veterinærinstituttet
 • Vingården AS (Hurum)
 • Kopi:
  Statens landbruksforvaltning