Høringsinstanser ved...

 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Finansdepartementet
 • Fylkemannsembedene (landbruksforvaltningen)
 • Østfold
 • Oslo og Akershus
 • Hedmark
 • Oppland
 • Buskerud
 • Vestfold
 • Telemark
 • Aust-Agder
 • Vest-Agder
 • Rogaland
 • Hordaland
 • Sogn og Fjordane
 • Møre og Romsdal
 • Sør-Trøndelag
 • Nord-Trøndelag
 • Nordland
 • Troms
 • Finnmark
 • Kjøttindustriens fellesforening (KIFF)
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Mattilsynet
 • Miljøverndepartementet
 • NILF
 • Norges Birøkterlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Norsk Sau- og Geitalslag
 • Norskog
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL)
 • Statens landbruksforvaltning