Høring - Forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike tilskudd

Norsk landbrukssamvirke

pristilskudd_lb_sekt_019_norsk_landbrukssamvirke.pdf