Teknisk jordbruksavtale 2014-2015 - revidert 19.12.2014

Det er 19. desember 2014 gjennomført endringer i kap. 7 og 9 i ”Teknisk jordbruksavtale 2014-2015”. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2015, samtidig med ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

Til toppen