Fylkesoversikt

Kunnskapsklynger Hedmark og Nord-Trøndelag

Regjeringen vil videreføre sin bevilgning til de landbruksfaglige miljøene ved Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Nord-Trøndelag, til og med 2015. Bevilgningen skal legge grunnlaget for å opprettholde og videreutvikle gode kunnskapsklynger for norsk landbruk.

Til toppen