Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

For det offentlige

Bergvesenet vil få en økning i saksmengden som følge av lovforslaget. Den største økningen vil knytte seg til behandlingen av aktørsertifiseringer, driftsplaner og tilsyn. Det antas at det kan bli behov for tre nye stillinger i Bergvesenet som følge av disse endringene. Det er imidlertid vanskelig å gi et eksakt antall her, og departementet vil komme tilbake til dette. Gebyrer og avgifter antas å kunne dekke inn hoveddelen av dette. Departementet vil arbeide videre med et forslag til forskrift om gebyrer og avgifter. Dette vil bli sendt på ordinær høring sammen med de øvrige forskriftene til loven.

For departementet antas lovforslaget kun å gi mindre administrative endringer.

For næringslivet

Undersøkelses- og utvinningsområdenes størrelse utvides, og departementet tar sikte på å redusere årsavgiften de første to årene. Departementet er av den oppfatning at fordelene for næringslivet ved det nye regelverket vil overstige en eventuell og begrenset utgiftsøkning som følge av kravet til aktørsertifisering og tilsyn. Den frie leteretten vil stimulere til økt virksomhet på de ikke-mutbare mineralene, og ekspropriasjonsreglene vil gi prospektørene økt sikkerhet for å få drive ut det vedkommende faktisk finner. Reglene om aktørsertifisering, driftsplan og tilsyn vil sikre like konkurransevilkår, og fremme prinsippet om bergmessig forsvarlig drift til beste for næringen som en helhet. Både samfunnets behov for kontroll og næringens krav om like konkurransevilkår vil nødvendigvis medføre noen økte utgifter for næringen.

Til toppen