Evaluering av Selskapet for Industrivekst SF (SIVA)

Fiskeri- og kystdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
SIVA
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd
Designrådet
Patentstyret
Landets fylkeskommuner
Oslo kommune
KS
NHO
LO
Norsk Industri
Foreningen for Innovasjonsselskaper
Næringshagene i Norge
Abelia
Norsk Venturekapitalforening
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
NTNU
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder
Universitetet for miljø og biovitenskap
Universitetet i Tromsø

Til toppen