Evalueringsrapport om organiseringen av Norges deltakelse på EXPO 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Konsulentselskapet Oxford Research har nylig levert en evaluering av organiseringen av Norges deltakelse på EXPO 2010 i Shanghai. Hovedkonklusjonen er at organiseringen får et godt skussmål, og at modellen med offentlig- privat samarbeid bør kunne anvendes ved senere verdensutstillinger.

Rapporten kan lastes ned her