Kommentar til forskrift 10. desember, 2010 (Tillatelsesforskriften)

Kommentar til forskrift 10. desember, 2010, Nr. 1569, om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor. (Tillatelsesforskriften) - pdf

Forskrift om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (Tillatelsesforskriften) - Lovdata

Til toppen