Statsbudsjettet 2013 - infografikk

Infografikk med forenklet fremstilling av utvalgte områder i statsbudsjettet for samferdselssektoren.

Merk at lesbarheten er bedre om du velger "Større versjon" av plansjene.

Budsjettet og pressemeldinger - samleside

 

Samferdselsbudsjettet 2013

Oppfylling - Nasjonal transportplan

Nye prosjekter på veg i 2013

Veganlegg som åpnes for trafikk i 2013

Jernbaneprosjekter

Trafikksikkerhet

  

Opphavsrett alle plansjer: Nyhetsgrafikk.no AS. For pressebruk - ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet

 

 

Statsbudsjettet 2013 - samferdsel