NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet vil sterkt anbefale at det nasjonale kompetansesenteret og fiskeriforvaltningens analysenettverk samarbeider og koordineres fra opprettelsen av, skriver Norges Naturvernforbund.

Naturvernforbundet vil sterkt anbefale at det nasjonale kompetansesenteret og fiskeriforvaltningens analysenettverk samarbeider og koordineres fra opprettelsen av, skriver Norges Naturvernforbund.

Les hele høringsuttalelsen.