Det første krisesenteret...

RAMMER

Det første krisesenteret i Bucuresti

Norsk Kvinnesaksforening har med støtte fra Handlingsplanen bidratt til å etablere det første krisesenteret i Bucuresti. Familievold er et samfunnsproblem i Romania, og myndighetene viser en økende forståelse for problemet.


Ambassadør Arnt Rindal taler ved åpningen av krisesenteret i mai 2002.

Senteret åpnet i mai 2002 med stort oppbud av lokale medier. Dette er det første krisesenteret i Bucuresti. Det ligger i Apaca industriområde, og er først og fremst et tilbud til kvinnelige ansatte og deres barn.

Stort problem
En undersøkelse foretatt lokalt før åpningen viste at rundt 30 prosent av kvinnene i dette området utsettes for seksuell mishandling eller annen vold i hjemmet. Vold og mishandling av barn er også et stort problem.

Krisesenteret er lokalisert i tilknytning til et helsesenter og poliklinikk som den lokale stiftelsen POLIMED APACA driver. Stiftelsen er ansvarlig for driften av krisesenteret gjennom en avtale med Norsk Kvinnesaksforening. Strategiske beslutninger og overordnet oppfølging av virksomheten ved krisesenteret ivaretas av et særskilt styre.

Viktig å informere
Handlingsplanen for søkerlandene til EU har støttet prosjektet med rundt en halv million kroner. Støtten brukes til å dekke lønn og andre driftsutgifter ved senteret.

Senteret har en overnattingskapasitet på 8-10 sengeplasser. Etter åpningen i 2002 har senteret fått stilt ytterligere ett rom til disposisjon, men det vil fortsatt være begrenset kapasitet ved senteret. Lokalene er stilt til rådighet fra industribedriftenes side.

Senterets leder vektlegger informasjon gjennom massemedia om familievold som et samfunnsproblem. Det registreres nå en økende forståelse for familievold som problem blant nasjonale myndigheter i Romania. Prosjektet betegnes som et nasjonalt referanseprosjekt.

Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesidene til Norsk Kvinnesaksforening.