Forsker på uformelle...

RAMMER

Forsker på uformelle nettverk

Et norskledet forskningsprosjekt forsøker å avdekke forholdet mellom korrupsjon og uformelle nettverk blant eliten i fire land i Sentral- og Øst-Europa.

Prosjektet om korrupsjon og uformelle nettverk i Sentral- og Øst-Europa er et samarbeid mellom Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR) og fire forskningsinstitusjoner i Tsjekkia, Slovenia, Bulgaria og Romania.

De to første landene regnes som moderat korrupte, mens Bulgaria og Romania preges av mer omfattende korrupsjon.

Lite effektive EU-krav
Utgangspunktet er en studie fra Open Society Institute som i 2001 konkluderte med at EUs anti-korrupsjonskrav ikke er særlig effektive i de fire søkerlandene. Nå skal man forsøke å finne ut hvorfor det er slik.

- EUs krav fokuserer på formelle strukturer og lovgivning. Disse kravene har så langt ikke hatt virkning på nivået av korrupsjon i landene. Og selv om kravene oppfylles vil det ikke medføre en automatisk reduksjon av korrupsjonen, sier prosjektleder Åse Grødeland.

Arbeidsmetodene som benyttes er blant annet en rekke såkalte elite-intervjuer av folkevalgte, politikere, offentlige anklagere og dommere, forretningsfolk, representanter fra ikke-statlige organisasjoner og andre innflytelsesrike grupper i samfunnet. Prosjektgruppen bruker også meningsmålinger i datainnsamlingen.

Stor innflytelse
Foreløpige konklusjoner basert på et lite utvalg av elite-intervjuer som allerede er gjennomført:

  • Elitene er villige til å snakke om de uformelle nettverkene
  • De spurte mener slike nettverk har noen positive funksjoner, men at de hovedsakelig spiller en negativ rolle
  • De uformelle nettverkene har stor innflytelse
  • De fremmer korrupsjon
  • De er vanskelige å kontrollere gjennom lover og regelverk

Etter planen skal forskningsprosjektet være avsluttet i 2006.

Satsningsområde
Prosjektet om korrupsjon og uformelle nettverk inngår i Handlingsplanens satsning på utdanning og forskning. Dette programmet administreres av Norges Forskningsråd. På denne siden kan du lese mer om programmet. Det strekker seg fra 2002-2005 og har en økonomisk ramme på 35 millioner kroner. Det finnes også informasjon på Forskningsrådets hjemmesider.

Les mer: