Veiledninger og brosjyrer

Viser 626-650 av 771 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • FaktaheftetOG01

  20.03.2001 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2001 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. Her finner du oversikt over feltene i

 • Vanlige spørsmål om barnebidrag

  02.03.2001 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Vanlige spørsmål om barnebidragsordningen fra 2003.

 • Hovedinnholdet i de nye bidragsreglene

  02.03.2001 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Bidraget beregnes ut fra hva det koster å forsørge barn - underholdskostnaden, og ikke som i dag ut fra bidragspliktiges inntekt. Der bidraget fastsettes offentlig, er kostnadene beregnet til faste satser (sjablon) per barn og omfatter

 • I-1020 B Kjønnsperspektiv i sosial- og helsesektoren

  20.02.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Kjønnsperspektiv i sosial- og helsesektoren I-1020 B Her kan du lese folderen Kjønnsperspektiv i sosial- og helsesektoren: Utsiden Innsiden Denne informasjonsfolderen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese den, må du ha

 • Det nye Forsvaret

  16.02.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Omlegging av Forsvaret i perioden 2002-2005. Kortversjon av Stortingsproposisjon nr. 45 (2000-2001)

 • The long term defence plan for 2002-2005 - Short version (text)

  16.02.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Short version (text)

 • I-1008 B

  02.02.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Rett person på rett plass Rapport nr. 1 om resultater for 1998-1999 og planer for 2000 og 2001 Rapporten finnes i pdf-format og kan her lastes ned i sin helhet.

 • I-1018 B

  30.01.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Statlig tiltaksplan 2001-2003: Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren "Si @!" Word-format Pdf-format: Forside og forord (3,7 mb) Innledning og sammendrag Økt elektronisk samhandling

 • I-1011

  25.01.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Fastlegeordningen Temahefte i Liv og Helse nr. 1, 2001 Her kan du lese Fastlegeordningen. Temahefte i departementets tidsskrift Liv og Helse nr. 1, 2001 Omslaget, Innholdet Ønsker du å abonnere på Liv og helse, kontakt

 • Statsnavn, hovedsteder og nasjonaldager

  20.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Statsnavn (norsk kortnavn) som begynner på A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

 • I-1002 B Brukerstyrt personlig assistanse

  19.01.2001 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Eksempelsamling Brukerstyrt personlig assistanse I-1002-B Ved lesing av brosjyren benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html Her kan Eksempelsamling Brukerstyrt personlig

 • Brosjyre om innføring av fastlegeordningen på urdu

  18.01.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Brosjyre om innføring av fastlegeordningen på urdu Her kan brosjyren leses på urdu (pdf-format) Side: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 • Eksport av norske vågehvalprodukter

  17.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Eksport av norske vågehvalprodukter Den norske regjering har besluttet å åpne for eksport av vågehvalprodukter. Tillatelse til å eksportere gis på nærmere bestemte vilkår og i form av eksportlisens. Det vil bare bli tillatt eksport til land som gir

 • Nye markedsmuligheter for din bedrift i EØS-området

  17.01.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Nye markedsmuligheter for din bedrift i EØS-området Hvilke muligheter gir dette din bedrift? Felles konkurranse- regler innen EØS EØS-avtalen innebærer felles "konkurranseregler i markedet for offentlige anskaffelser i EØS-området.* Med anskaffelser

 • Statsnavn og hovedsteder - Q

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Q.

 • Statsnavn og hovedsteder - V

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven V. Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over: Landets kortnavn Landets offisielle navn Hovedstad

 • Statsnavn og hovedsteder - R

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven R.

 • Statsnavn og hovedsteder - Ø

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Ø.

 • Statsnavn og hovedsteder - O

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven O.

 • Statsnavn og hovedsteder - T

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven T.

 • Statsnavn og hovedsteder - Z

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Z.

 • Statsnavn og hovedsteder - P

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven P.

 • Statsnavn og hovedsteder - S

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven S.

 • Statsnavn og hovedsteder - N

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven N.

 • Statsnavn og hovedsteder - I

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven I.

Til toppen