Veiledninger og brosjyrer

Viser 601-625 av 744 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Business and industry in Norway - Industrial-policy challenges

  26.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  We are undergoing a period characterised by rapid changes in the international economy and industrial structure. Increasing competition and efficiency requirements mean that products are being manufactured to an ever greater extent in integrated

 • Business and industry in Norway - Mining and quarrying

  26.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of companies 367 Number of employees 4004 This sector’s export share 50 Gross product in percentage. 0,3 Mining and quarrying is a generic term for all quarrying and extraction of minerals from rock, sand and gravel pits. Mining and quarrying

 • Nærmere om rammevilkårene for kraftproduksjon i Norge, Sverige, Finland og Danmark

  13.06.2001 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

 • Rammevilkårene til kraftnæringen

  08.06.2001 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Rammevilkårene til kraftnæringen I Stortingets behandling av Energimeldingen, jf. St. meld. nr. 29 (1998-1999) og Innst. S. nr. 122 (1999-2000), understreket flertallet i energi- og miljøkomitéen at kraftforsyningen i Norge nå er en

 • Endringer i panteloven og i enkelte andre lover - pant i driftstilbehør mv

  08.06.2001 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet vil i brevet her gjøre rede for hovedpunktene i de lovendringene som nå trer i kraft. For nærmere detaljer henviser vi til forarbeidene.

 • Separasjon og skilsmisse

  29.05.2001 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Separasjon og skilsmisse Brosjyren er oppdatert desember 2009. Last ned brosjyren her (PDF)

 • I-0997 B Treningsleilighet utenfor institusjon 1995-2000

  14.05.2001 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Treningsleilighet utenfor institusjon 1995-2000 I-0997-B Dette dokumentet benytter Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html Her kan rapport om Treningsleilighet utenfor

 • Forhandlinger om handel med tjenester: Forslag fra Norge

  20.04.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Forslag fra Norge oversendes til medlemmene i Verdens Handelsorganisasjon, Rådet for handel med tjenester, spesialsesjon Forhandlinger om handel med tjenester

 • KFOR (5) - Norway's role as Lead Nation (text ed.)

  05.04.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  KFOR (5) – Norway's role as Lead Nation KFOR is conducting a NATO-led operation. Lieutenant General Skiaker takes up his post as Commander KFOR by virtue of his position as the NATO Commander at Joint Headquarters North located at Jåtta, Stavanger.

 • KFOR (5) - Norges rolle som ledelsesnasjon (tekst)

  05.04.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  KFOR (5) – Norges rolle som ledelsesnasjon Fra den 6. april 2001 vil mye fokus rettes mot Norges rolle på Balkan. Generalløytnant Thorstein Skiaker fra Norge blir den nye sjefen for den NATO-ledede styrken i Kosovo. Statsrådens forord Fra den 6.

 • KFOR (5) - Norway's role as Lead Nation

  05.04.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Lieutenant General Thorstein Skiaker on 6 April 2001 took up his post as Commander KFOR by virtue of his position as the NATO commander at Joint Headquarters North located at Jåtta, Stavanger. Norway has therefore taken on the responsibility as

 • Informasjon om Schengensamarbeidet

  27.03.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Informasjon om Schengensamarbeidet Politidirektoratet Justisdepartementet Utlendingsdirektoratet Om Schengenavtalen (på Europaportalen) St.prp. 38 (2000-2001) Om samtykke til inngåelse av en

 • FaktaheftetOG01

  20.03.2001 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2001 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. Her finner du oversikt over feltene i

 • Det nye Forsvaret

  16.02.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Omlegging av Forsvaret i perioden 2002-2005. Kortversjon av Stortingsproposisjon nr. 45 (2000-2001)

 • The long term defence plan for 2002-2005 - Short version (text)

  16.02.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Short version (text)

 • Statsnavn, hovedsteder og nasjonaldager

  20.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Statsnavn (norsk kortnavn) som begynner på A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

 • I-1002 B Brukerstyrt personlig assistanse

  19.01.2001 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Eksempelsamling Brukerstyrt personlig assistanse I-1002-B Ved lesing av brosjyren benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html Her kan Eksempelsamling Brukerstyrt personlig

 • Eksport av norske vågehvalprodukter

  17.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Eksport av norske vågehvalprodukter Den norske regjering har besluttet å åpne for eksport av vågehvalprodukter. Tillatelse til å eksportere gis på nærmere bestemte vilkår og i form av eksportlisens. Det vil bare bli tillatt eksport til land som gir

 • Nye markedsmuligheter for din bedrift i EØS-området

  17.01.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Nye markedsmuligheter for din bedrift i EØS-området Hvilke muligheter gir dette din bedrift? Felles konkurranse- regler innen EØS EØS-avtalen innebærer felles "konkurranseregler i markedet for offentlige anskaffelser i EØS-området.* Med anskaffelser

 • Statsnavn og hovedsteder - Q

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Q.

 • Statsnavn og hovedsteder - R

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven R.

 • Statsnavn og hovedsteder - V

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven V. Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over: Landets kortnavn Landets offisielle navn Hovedstad

 • Statsnavn og hovedsteder - Ø

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Ø.

 • Statsnavn og hovedsteder - O

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven O.

 • Statsnavn og hovedsteder - T

  16.01.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven T.