Informasjon om pass

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

På politiets hjemmeside finner du nyttig informasjon om hvordan man søker om å få utstedt pass, og hva du må gjøre dersom du mister passet ditt.

Informasjon om pass

På politiets hjemmeside finner du nyttig informasjon om hvordan man søker om å få utstedt pass, og hva du må gjøre dersom du mister passet ditt.

Aktuell lenke: Politiets hjemmeside om pass