Norges tidligere rapporteringer etter den reviderte europeiske sosialpakt

Norges tidligere rapporteringer etter den reviderte europeiske sosialpakt

Norges første rapport (2003)
artikkel 1-5-6-7-12-13-16-19-20

Den europeiske sosialkomités konklusjoner (2004)

Informasjon om rapporteringer og konklusjoner under sosialpakten av 1961 er tilgjengelig fra Europarådets nettsider om oppfølging av sosialpakten. ( rapporter og konklusjoner)