Resultatledelse. Bruk av balansert målstyring og andre former for systematiske resultatmålinger i kommunal sektor

Publikasjonsnummer H-2154

Med resultatledelse mener vi i denne veilederen metode og begrep slik det praktiseres i de kommunene som inngår i dette prosjektet.

Med resultatledelse mener vi i denne veilederen metode og begrep slik det praktiseres i de kommunene som inngår i dette prosjektet.