Faktaheftet EV 2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Energi og vassdragsvirksomhet

Faktaheftet 2004 om energi- og vassdragsvirksomheten

Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon og -bruk. Det er blant annet en inngående beskrivelse av vannkraften og egne kapitler om overføring av kraft og kraftmarkedet. Den generelle forvaltningen av grunnvann og vassdrag er beskrevet i et eget kapittel.

Det er ikke gjort store endringer i årets utgave i forhold til 2002-utgaven. Nytt i årets utgave er en omtale av den anstrengte situasjonen i det nordiske elektrisitetsmarkedet vinteren 2002/2003. Omtalen av forskning og utvikling er vesentlig endret fordi forskningsprogrammene er lagt om. Disposisjonen av gjennomgangen av det internasjonale samarbeidet er endret.

Det er lagt vekt på å fremlegge så oppdatert statistikk som mulig. På de aller fleste områder presenteres tall for 2003.

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet mai 2004.Faktheftet i pdf format

Forord og Innhold
1 Innledning og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energibruk og varmeproduksjon
4 Det konsesjonsrettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnett
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt samarbeid
10 Vannressursforvaltning

Vedlegg
Figurene (pdf format)

Tidligere faktahefter

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.