Faktaheftet EV 2004

Energi og vassdragsvirksomhet

Faktaheftet 2004 om energi- og vassdragsvirksomheten

Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon og -bruk. Det er blant annet en inngående beskrivelse av vannkraften og egne kapitler om overføring av kraft og kraftmarkedet. Den generelle forvaltningen av grunnvann og vassdrag er beskrevet i et eget kapittel.

Det er ikke gjort store endringer i årets utgave i forhold til 2002-utgaven. Nytt i årets utgave er en omtale av den anstrengte situasjonen i det nordiske elektrisitetsmarkedet vinteren 2002/2003. Omtalen av forskning og utvikling er vesentlig endret fordi forskningsprogrammene er lagt om. Disposisjonen av gjennomgangen av det internasjonale samarbeidet er endret.

Det er lagt vekt på å fremlegge så oppdatert statistikk som mulig. På de aller fleste områder presenteres tall for 2003.

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet mai 2004.Faktheftet i pdf format

Forord og Innhold
1 Innledning og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energibruk og varmeproduksjon
4 Det konsesjonsrettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnett
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt samarbeid
10 Vannressursforvaltning

Vedlegg
Figurene (pdf format)

Tidligere faktahefter