Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk

Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk

Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk ble vedtatt 5. november 1992. Den trådte i kraft for Norges del 1. mars 1998.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Reservasjoner

Norges andre rapport (2002)

Ekspertkomiteens rapport,

Norges kommentarer og Ministerkomiteens anbefalinger (2003)

Neste rapportering:

Sommeren 2005

Tidligere rapporteringer:

Mer informasjon er tilgjengelig fra Europarådets nettsider om de europeiske pakt om regions- og minoritetsspråk.