Veiledninger og brosjyrer

Viser 576-600 av 771 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • I-0999 B

  26.09.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Rutinemessig ultralydundersøkelse av gravide Brosjyren I-0999 B Ultralyd kan lastes ned i sin helhet her (PDF-format) I denne brosjyren får du informasjon om den rutinemessige ultralydundersøkelsen som alle gravide i Norge blir tilbudt

 • I-0998 B

  26.09.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Genetisk fosterdiagnostikk Brosjyren I-0998B Genetisk fosterdiagnostikk kan lastes ned i sin helhelt her (PDF-format) I denne brosjyren får du informasjon om muligheten til å få utført genetisk fosterdiagnostikk i Norge. Genetisk

 • I-0744 B Å være i samme båt - Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

  21.09.2001 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Å være i samme båt Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner I-0744-B Ved lesing av veilederen benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html Å være i samme båt -

 • Kystberedskapen

  21.09.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet ønsker med dette å presentere Forsvarets bidrag til en effektiv kystberedskap. Les handlingsplanen (pdf, 349 Kb., trenger Acrobat Reader, kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html

 • I-1031 B

  18.09.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Lov om svangerskapsavbrudd med tilhørende forskrift og rundskriv Her kan du laste ned publikasjonen I-1031 B som inneholder lov om svangerskapsavbrudd (abortloven), forskrift om svangerskapsavbrudd med merknader til de enkelte

 • Om tilsetting av funksjonshemmede (yrkeshemmede) i staten

  17.09.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Heftet inneholder informasjon om arbeidsgiveres plikter og rettigheter, skjematisk oversikt over arbeidsmarkedstiltak, støtteordninger, lovverk og henvisninger til hvor en kan få mer og utfyllende informasjon.

 • Ny i staten

  31.08.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veiledningsheftet dekker temaer som hvordan statsforvaltningen er oppbygd, saksbehandling i statsforvaltningen, lønns- og arbeidsvillkår i staten, statlig personalpolitikk, rettigheter m.m.

 • Tango for to

  23.08.2001 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Tango for to Samspill mellom kulturliv og næringsliv Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet Temaheftet er i PDF-format Heftet er stort og det kan det ta lang tid å laste det ned. Publikasjonsnummer: K-0648 B

 • I-1035 B Ny lov om helsemessig og sosial beredskap.

  08.08.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Ny lov om helsemessig og sosial beredskap Dette er en informasjonsbrosjyre om den nye loven om helsemessig og sosial beredskap, som trådte i kraft 1. juli 2001. Brosjyren foreligger i pdf-format, og kan lastes ned her.

 • T-1365 Planlegging av by- og tettstedsstruktur

  17.07.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder Planlegging av by- og tettstedsstruktur Oppfølging av kjøpesenterstoppen i regionale planer T-1365 Klikk her for å laste ned Veilederen i PDF (3616 Kb) Innhold: FORORD 2 DEL 1: INNLEDNING 4 DEL 2: PLANLEGGING AV SENTERSTRUKTUR 5

 • FaktaheftetEV 2001

  06.07.2001 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2001 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte

 • Norges kulturavtaler

  03.07.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge har inngått kulturavtaler med følgende stater Land Inngått . BELGIA 1948 . BULGARIA 1980 . KINA 1963 . EGYPT 1966 . FRANKRIKE 1953 . HELLAS 1976 . INDIA 1961 . IRLAND 1964 . ISRAEL 1957 . ITALIA 1955 . TIDL. JUGOSLAVIA 1955 . MEXICO 1980 .

 • Bruk av elektronisk post (e-post) i statsforvaltningen

  01.07.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En veiledning om når du kan bruke e-post, hva slags dokumenter som ikke kan eller ikke bør sendes som e-post, offentlig innsyn, journalføring og arkivering og omfanget av plikten til å besvare e-postmeldinger.

 • Business and industry in Norway - The food, beverages and tobacco industry

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of companies 1655 Number of employees 53 160 This sector’s export share 3 Gross product in percentage 2,0 The Norwegian food, beverages and tobacco industry has grown gradually since the end of the 19th century and is currently Norway’s

 • Business and industry in Norway - Graphic production and publishing operations

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of companies 2099 Number of employees 37778 This sector’s export share 1,5 Gross product in percentage 1,94 Over the past few years, the Norwegian graphic industry has changed from a traditional, craft sector into a future-oriented,

 • Business and industry in Norway - The building and construction industry

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of employees 115 200 Number of companies 34 090 Gross product in percentage 6,2 The building and construction sector comprises the construction and maintenance of houses and commercial buildings, and the development of roads, airports and

 • Business and industry in Norway - Wholesale and retail trades

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of employees 302 400 Gross product in percentage 14,34 The wholesale and retail trades make up a significant part of Norway’s economy, and increased sales have led to the formation of many new companies and a doubling of the number of people

 • Business and industry in Norway - The business-services industry

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of employees 172270 Number of companies 47547 Gross production value in billions 55,9 Gross product in percentage 10,1 The term business services is used to describe the work of companies that supply services to the rest of industry. Like the

 • Business and industry in Norway - Shipping

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Norwegians on board 15765 Norwegians onshore 5025 Foreigners on board 48355 Number of ships NIS (01.10.00) 764 NOR (31.10.00) 933 Foreign flag (01.10.00) 650 Shipping companies ca. 450 Export share (1999) 87 Gross product in percentage (1999) 1,4

 • Business and industry in Norway

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Business and industry in Norway Preface About Norwegian trade and industry 1 The growth of industrial activity in Norway

 • Business and industry in Norway - The furniture and furnishing industry

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of companies 469 Number of employees 9126 This sector’s export share 30 Gross product in percentage 0,62 The furniture and furnishing industry has developed from being a typical craft type of industry into a modern one. Traditionally, this

 • Business and industry in Norway - The chemical industry

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of companies 557 Number of employees 21973 This sector’s export share 59 Gross product in percentage 2,2 The chemical industry in Norway is very diverse, consisting of everything from small niche companies manufacturing for the domestic

 • Business and industry in Norway - The timber and pulp and paper industry

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Wood products Pulp and paper Number of companies 1051 33 Number of employees 15531 6120 This sector’s export share 40 90 Gross product in percentage 0,6 0,8 Norway has vast forests, and timber is the most important raw material for its

 • Business and industry in Norway - 3) The service sector

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  The service sector encompasses a wide range of industries, cf the figure below. This sector covers everything from service industries that are decentralised in accordance with Norway’s settlement patterns to services offered in a market exposed to

 • Business and industry in Norway - The textile and ready-made clothing industry

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of companies 542 Number of employees 7960 This sector’s export share 50 Gross product in percentage 0,3 The textile and ready-made clothing industry includes companies that cover a wide range when it comes to raw materials, production

Til toppen