Rammekonvensjon for beskyttelsen av nasjonale minoriteter

Rammekonvensjon for beskyttelsen av nasjonale minoriteter

Rammekonvensjonen for beskyttelsen av nasjonale minoriteter ble vedtatt av Europarådet 1. februar 1995. Den trådte i kraft for Norges del 1. juli 1999.

I modellen nedenfor finner du lenker til sentral informasjon om rammekonvensjonen og Norges forpliktelser etter denne.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Reservasjoner

Norges første rapport (2001)

Den rådgivende komiteens uttalelse (2002)

(engelsk versjon) / (norsk versjon)

Norges kommentarer til komiteens uttalelse

(2002)

Ministerkomiteens resolusjon (2003)

Neste rapportering:
1. juli 2005

Tidligere rapporteringer:
Ingen

Mer informasjon er tilgjengelig fra Europarådets nettsider om rammekonvensjonen for beskyttelsen av nasjonale minoriteter.