Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk

Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk

Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk ble vedtatt 5. november 1992. Den trådte i kraft for Norges del 1. mars 1998.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Reservasjoner

Norges tredje rapport (2005)

Komiteens anbefalinger:

Rapporten er foreløpig ikke behandlet

Neste rapportering:

2008

Tidligere rapporteringer

Norges rapport (1999)

Ekspertkomiteens rapport (2001)

Ministerkomiteens anbefalinger (2001)

Norges andre rapport (2002)

Ekspertkomiteens rapport (2003)

Ministerkomiteens anbefalinger (2003)

Mer informasjon er tilgjengelig fra Europarådets nettsider om den europeiske pakt om regions- og minoritetsspråk.