Kina

Kina

Norge har siden 1997 hatt en formell menneskerettighetsdialog med Kina med årlige rundebord på politisk nivå med ekspertdeltakelse.

Under rundebordet i 2004 behandlet ekspertgrupper temaene arbeidstakeres rettigheter, fangers rettigheter og minoriteters rettigheter.

Det legges vekt på å bistå norske aktører som ønsker å arbeide med menneskerettigheter i Kina. Av eksempler kan nevnes støtte til Den norske lægeforenings samarbeid med Det kinesiske psykiatriforbund om psykiatri og menneskerettigheter samt NHO og LOs samarbeidsprosjekter med sine kinesiske søsterorganisasjoner om næringslivets samfunnsansvar og arbeidstakers rettigheter.

Et Kina-program ved Senter for menneskerettigheter ble etablert i 1997. Programmet finansieres av Utenriksdepartementet og samarbeider med kinesiske akademiske institusjoner og andre miljøer om blant annet menneskerettighetsundervisning, diskriminering i arbeidslivet og vold mot kvinner i hjemmet. Programmet er også en sentral aktør når det gjelder besøk av kinesiske institusjoner til Norge og for oppbygning av kunnskap om Kina innen norske universitets- og forskningsmiljøer. Programmet jobber langsiktig og et viktig resultat av arbeidet deres var lanseringen i februar 2003 av den første omfattende presentasjon av internasjonale menneskerettigheter på kinesisk. Læreboken med tilhørende undervisningsopplegg er nå i bruk ved 14 kinesiske universiteter.