Retten til et effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd

Retten til et effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til er effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Norges MR-forpliktelser i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkningsorganer