Vern av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Personer med nedsatt funksjonsevne

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale om særlig vern av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Norges MR-forpliktelser.

Normgrunnlag og overvåkingsorganer

 

FNs øvrige arbeid for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne

VEDLEGG