FN: Tidligere rapporteringer

Tidligere rapporteringer

Norges tidligere rapporteringer etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Fjerde rapporteringsrunde: Oversikt

Norges rapport

Komiteens anbefalinger

(concluding observations)

Tredje rapporteringsrunde: Oversikt

Norges rapport

Må legges inn manuelt.

Komiteens anbefalinger

(concluding observations)

Andre rapporteringsrunde: Oversikt

Norges rapport

Må legges inn manuelt.

Komiteens anbefalinger

(concluding observations)

Må legges inn manuelt.

Første rapporteringsrunde: Oversikt

Norges rapport

Må legges inn manuelt

.

Komiteens anbefalinger

(concluding observations)

Må legges inn manuelt.