Styrke og relevans

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Strategisk konsept som angir det sikkerhets- og forsvarspolitiske grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet.

Strategisk konsept som angir det sikkerhets- og forsvarspolitiske grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet.

Styrke og relevans (pdf, 1 Mb)


Strategisk konsept som angir det sikkerhets- og forsvarspolitiske grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet.