Samlet oversikt over diskrimineringsforbudene

Samlet oversikt over diskrimineringsforbudene

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende de ulike formene av diskrimineringsforbudet. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Norges MR-forpliktelser.

Generelle diskrimineringsforbud (uavhengig av diskrimineringsgrunnlag og saksområde)

Normgrunnlag og overvåkningsorganer

 

Diskrimineringsforbud begrenset til gjennomføringen av konvensjonsrettigheter (uavhengig av diskrimineringsgrunnlag)

Normgrunnlag og overvåkningsorganer

Diskrimineringsforbud basert på kjønn

Normgrunnlag og overvåkningsorganer

FNs øvrige arbeid for å motarbeide diskriminering basert på kjønn

Europerådets øvrige arbeid for å motarbeide diskriminering basert på kjønn

Norske initiativ for å motarbeide diskriminering basert på kjønn

 

Diskrimineringsforbud basert på etnisitet

Normgrunnlag og overvåkningsorganer

FNs øvrige arbeid for å motarbeide diskriminering basert på etnisitet

Europarådets øvrige arbeid mot diskriminering basert på etnisitet

 

Diskrimineringsforbud basert på religion

Diskrimineringsforbud basert på nedsatt funksjonsevne

Normgrunnlag og overvåkningsorganer

FNs øvrige arbeid for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne

Diskrimineringsforbud begrenset til bestemte saksområder

VEDLEGG