MR: Nyttige internettadresser

Nyttige internettadresser

 • linkintHoveddel1MR-databaser
 • linkintHoveddel2Menneskerettighetsinstrumenter
 • linkintHoveddel3Internasjonale organisasjoner
 • linkintHoveddel4Norske ombud og overvåkningsorganer
 • linkintHoveddel5Nordiske forskningsinstitusjoner og nasjonale institusjoner for menneskerettigheter
 • linkintHoveddel6Norske frivillige organisasjoner
 • linkintHoveddel7Norske arbeidslivsorganisasjoner
 • linkintHoveddel8Studentdrevne rettshjelpstiltak
 • linkintHoveddel9Andre nyttige nettsteder

MR-databaser

 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/docsearch.htmtrue_blankFNs høykommissær for menneskerettigheters database
 • linkurlhttp://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-entrue_blankHudoc (rettpraksis fra EMD)
 • linkurlhttp://conventions.coe.int/Treaty/EN/v3MenuTraites.asptrue_blankEuroparådets traktatdatabase
 • linkurlhttp://sim.law.uu.nl/sim/Dochome.nsftrue_blankSIM (FN- og EMD-materiale)
 • linkurlhttp://www.bayefsky.com/true_blankBayefsky (FN-materiale)
 • linkurlhttp://www.ilo.org/ilolex/english/index.htmtrue_blankIlolex og linkurlhttp://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=ENtrue_blankApplis (ILO-materiale)
 • linkurlhttp://www.lovdata.no/true_blankLovdata (norske lover og rettspraksis)
 • linkurlhttp://www.stralex.no/true_blankStralex (norske EMD-referat)
 • Utenriksdepartementets traktatregister ( linkurlhttp://www.lovdata.no/traktater/true_blankstartside) ( linkurlhttp://www.lovdata.no/cgi-bin/udoffsok?tittn=&kortn=&tittu=&datou=&stedu=&datoi=&datoun=&datoin=&depos=&tekst=MR&trakt=&trunker=on&button=+%A0+S%D8K+%A0+true_blankdefinert søk sentrale MR-konvensjoner)

Menneskerettighetsinstrumenter

 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/law/true_blankFNs menneskerettighetsinstrumenter
 • linkurlhttp://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htmtrue_blankILOs konvensjoner
 • linkurlhttp://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENGtrue_blankEuroparådets konvensjoner
 • linkurlhttp://www.corteidh.or.cr/afines_ing/american.htmltrue_blankInter-amerikanske menneskerettighetsinstrumenter
 • linkurlhttp://www1.umn.edu/humanrts/instree/afrinst.htmtrue_blankDen afrikanske unions konvensjoner
 • linkurlhttp://www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.htmltrue_blankEUs menneskerettighetscharter

Internasjonale organisasjoner

FN

 • linkurlhttp://www.un.org/english/true_blankFN (startside)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/true_blankFNs høykommissær for menneskerettigheter (startside)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htmtrue_blankMenneskerettighetskomiteen (ICCPR)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htmtrue_blankKomiteen for økonomiske, sosial og kulturelle rettigheter (ICESCR)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htmtrue_blankRasediskrimineringskomiteen (CERD)
 • linkurlhttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/true_blankKvinnediskrimineringskomiteen (CEDAW)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htmtrue_blankTorturkomiteen (CAT) linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htmtrue_blank
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htmtrue_blankBarnekomiteen (CRC)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htmtrue_blankMigrantarbeiderkomiteen (CMW)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htmtrue_blankMenneskerettighetskommisjonen
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/subcom/56th/56sub.htmtrue_blankUnderkommisjonen for menneskerettigheter
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countries.htmtrue_blankSpesialrapportører (land)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/themes.htmtrue_blankSpesialrapportører (tema)
 • linkurlhttp://www.ohchr.org/english/bodies/chr/groups.htmtrue_blankArbeidsgrupper
 • linkurlhttp://www.un.org/ga/58/third/index.htmltrue_blankGeneralforsamlingens 3. komité

ILO

 • linkurlhttp://www.ilo.org/true_blankILO (startside)
 • linkurlhttp://www.ilo.org/public/english/standards/index.htmtrue_blankILOs prinsipper, fundamentale standarder og rettigheter i arbeidslivet
 • linkurlhttp://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGEtrue_blankTemaside om ILOs erklæring om fundamentale standarder og rettigheter i arbeidslivet

Europarådet

 • linkurlhttp://www.coe.int/DefaultEN.asptrue_blankEuroparådet (startside)
 • linkurlhttp://www.coe.int/T/E/Human_rights/true_blankEuroparådets sider om menneskerettigheter
 • linkurlhttp://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/true_blankEuroparådets kommissær for menneskerettigheter
 • linkurlhttp://www.echr.coe.int/true_blankDen europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)
 • linkurlhttp://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/2_ECSR_European_Committee_of_Social_Rights/default.asptrue_blankDen europeiske sosialkomité (ESC)
 • linkurlhttp://www.cpt.coe.int/en/true_blankDen europeiske torturkomité (CPT)
 • linkurlhttp://www.coe.int/T/e/human_rights/Minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_(MONITORING)/2._Monitoring_mechanism/true_blankOvervåkningsmekanismene for rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter (FCNM)
 • linkurlhttp://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/true_blankDen europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI)
 • linkurlhttp://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/true_blankTemasider om likebehandling av menn og kvinner

Organisasjonen for amerikanske stater (OAS)

 • linkurlhttp://www.oas.org/main/english/true_blankOrganisasjonen for amerikanske stater (startside)
 • linkurlhttp://www.corteidh.or.cr/index_ing.htmltrue_blankDen inter-amerikanske menneskerettighetsdomstolen
 • linkurlhttp://www.cidh.org/true_blankDen inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen

Den afrikanske union (AU)

 • linkurlhttp://www.africa-union.org/true_blankDen afrikanske union (startside)
 • linkurlhttp://www.achpr.org/english/_info/news_en.htmltrue_blankDen afrikanske menneskerettighetskommisjonen

Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE)

 • linkurlhttp://www.osce.org/true_blankOSSE (startside)
 • linkurlhttp://www.osce.org/odihr/?page=human_rightstrue_blankOSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter

EU

 • linkurlhttp://www.europa.eu.int/index_en.htmtrue_blankEU (startside)
 • linkurlhttp://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/intro/index.htmtrue_blankEUs politikk vedrørende menneskerettigheter og demokrati

Norske ombud og overvåkningsorganer

 • linkurlhttp://www.sivilombudsmannen.no/sivilombudsmannen.htmltrue_blankSivilombudsmannen
 • linkurlhttp://www.barneombudet.no/true_blankBarneombudet
 • linkurlhttp://www.likestillingsombudet.no/true_blankLikestillingsombudet
 • linkurlhttp://www.likestilling.no/true_blankLikestillingssenteret
 • linkurlhttp://www.smed.no/true_blankSenter mot etnisk diskriminering

Nordiske forskningsinstitusjoner og nasjonale institusjoner for menneskerettigheter

 • linkurlhttp://www.humanrights.uio.no/ahri/true_blankAssociation of Human Rights Institutes (AHRI)
 • linkurlhttp://www.cmi.no/true_blankChr. Michelsen Institutt (CMI)
 • linkurlhttp://www.humanrights.dk/forside/true_blankDansk institut for menneskerettigheder
 • linkurlhttp://www.humanrights.is/true_blankIcelandic Human Rights Centre
 • linkurlhttp://www.abo.fi/instut/imr/true_blankInstitute for Human Rights, Åbo Akademi
 • linkurlhttp://www.prio.no/true_blankInternational Peace Research Institute Oslo (Prio)
 • linkurlhttp://www.humanrights.uio.no/true_blankNorsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 • linkurlhttp://www.nupi.no/Norsk/true_blankNorsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi)
 • linkurlhttp://www.rwi.lu.se/index.shtmltrue_blankRaoul Wallenberg Institutet
 • linkurlhttp://www.valt.helsinki.fi/blogs/eci/true_blankThe Eric Castrén Institute of International Law and Human Rights

Norske frivillige organisasjoner

 • linkurlhttp://www.amnesty.no/web.nsf/pages/indextrue_blankAmnesty International Norge
 • linkurlhttp://www.antirasistisk-senter.no/true_blankAntirasistisk senter
 • linkurlhttp://www.nhc.no/true_blankDen norske Helsingforskomité
 • linkurlhttp://www.fian.no/index.phptrue_blankFian Norge
 • linkurlhttp://www.nrc.no/true_blankFlyktningerådet
 • linkurlhttp://www.fokuskvinner.no/true_blankForum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus)
 • linkurlhttp://www.ffo.no/true_blankFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • linkurlhttp://www.human.no/true_blankHuman-Etisk Forbund
 • linkurlhttp://www.ishhr.org/true_blankInternational society for health and human rights
 • linkurlhttp://www.nca.no/true_blankKirkens Nødhjelp
 • linkurlhttp://www.ungnett.no/pages/forside.asp?nr=1true_blankLandsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • linkurlhttp://www.mirasenteret.no/true_blankMiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner
 • linkurlhttp://www.redcross.no/true_blankNorges Røde Kors
 • linkurlhttp://ips.idium.no/folkehjelp.no/true_blankNorsk Folkehjelp
 • linkurlhttp://www.noas.org/true_blankNorsk organisasjon for asylsøkere (Noas)
 • linkurlhttp://www.norskpen.no/pen/index.shtmltrue_blankNorske P.E.N.
 • linkurlhttp://home.c2i.net/ourplace/true_blankOrganisasjonen mot offentlig diskriminering (Omod)
 • linkurlhttp://www.rafto.no/true_blankRaftostiftelsen
 • linkurlhttp://www.reddbarna.no/true_blankRedd Barna
 • linkurlhttp://www.seif.no/true_blankSelvhjelp for innvandrere
 • linkurlhttp://www.sos-rasisme.no/true_blankSOS Rasisme
 • linkurlhttp://www.humanrightshouse.org/vis.asp?id=1true_blankStiftelsen Menneskerettighetshuset

Norske arbeidslivsorganisasjoner

 • linkurlhttp://www.lo.no/true_blankLandsorganisasjonen (LO)
 • linkurlhttp://www.nho.no/true_blankNæringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Studentdrevne rettshjelpstiltak

 • linkurlhttp://www.jus.uio.no/jussbuss/true_blankJuss-Buss
 • linkurlhttp://www.jurk.no/true_blankJurk
 • linkurlhttp://uit.no/jusshjelpa/true_blankJusshjelpa i Nord-Norge
 • linkurlhttp://www.jushjelpa.no/true_blankJusshjelpa i Midt-Norge
 • linkurlhttp://www.jussformidlingen.no/true_blankJussformidlingen i Bergen

Andre nyttige nettsteder

 • linkurlhttp://www.amnesty.org/true_blankAmnesty International
 • linkurlhttp://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/true_blankDen svenske regjeringens nettsted om menneskerettigheter
 • linkurlhttp://www.nobel.no/nor_ins_bib.htmltrue_blankDet Norske Nobelinstituttets bibliotek
 • linkurlhttp://www.fn-sambandet.no/true_blankFN-sambandet
 • linkurlhttp://www.hrw.org/true_blankHuman Rights Watch
 • linkurlhttp://www.odin.dep.no/true#url_blankInformasjon fra regjeringen og departementene (Odins startside)
 • linkurlhttp://www.galdu.org/norsk/true_blankKompetansesenter for urfolksrettigheter
 • linkurlhttp://www.menneskerettigheter.no/true_blankMenneskerettigheter.no
 • linkurlhttp://www.raftohuset.no/true_blankRaftohuset
 • linkurlhttp://samediggi.no/true_blankSametinget
 • linkurlhttp://www.transparency.no/true_blankTransparency International
 • linkurlhttp://www.state.gov/g/drl/true_blankUS State Departement, Bureau of Democracy, Human Rights and Labour