Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 551-575 av 752 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Facts 2004 The energy sector and water resources in Norway

  12.09.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Energy Sector and Water Resources in Norway 2004 The Ministry of Petroleum and Energy publishes an English translation of this facts 2004 on the energy sector and water resources in Norway every other year. The publication provides information

 • Norske bidrag i Afghanistan - status 1. juli 2002

  02.07.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norske bidrag i Afghanistan – status 1. juli 2002 Norge er engasjert i to operasjoner i og omkring Afghanistan. Den ene er den internasjonale fredsstyrken (ISAF), hvis hovedansvar har vært å stabilisere situasjonen i og omkring Afghanistans

 • Faktaheftet EV 2002

  20.06.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2002 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte

 • Brosjyre om kriminalomsorgen

  30.05.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har utgitt en ny, oppdatert brosjyre om kriminalomsorgen. Brosjyren inneholder full oversikt over blant annet organisering, oppgaver, forskjellige former for straffegjennomføring og innsettelser i 2001.

 • Omorganisering av Avdeling for nyskaping og forskning

  10.05.2002 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Om organiseringen av Avdeling for nyskaping og forskning Avdeling for nyskaping og forskning ble omorganisert med virkning fra 1. mai 2002.10. september 2003 ble det foretatt en ytterligere omorganisering, men av mindre omfang. I den nåværende

 • NORDCAPS

  03.05.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  På 1990 tallet økte stormakter som USA, Storbritannia og Tyskland sterkt sitt bidrag i internasjonale fredsstøttende operasjoner. Andre nasjoners innflytelse og synlighet i slike styrker fordret deltakelse på minimum brigadenivå. De nordiske

 • Letter of intent concerning the legal status of forces engaged in NORDCAPS activities

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Letter of intent concerning the legal status of forces engaged in NORDCAPS activities Considering that the Ministers of Defence of Denmark, Finland, Norway and Sweden on the 2 nd> of April 1997 agreed to establish NORDCAPS, Having established, in

 • Letter of intent between The United Kingdom and the NORDCAPS nations

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Letter of intent concerning co-operation between The United Kingdom and The NORDCAPS nations Recalling that the Ministers of Defence of Denmark, Finland, Norway and Sweden on the 2 April 1997 agreed to establish NORDCAPS, Further recalling that , in

 • NORDCAPS - MOU between Denmark, Finland, Norway and Sweden

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Implementation proposition - Norwegian defence reform - Short version

  17.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The implementation proposition. A short version Government proposition No. 55 (2001-2002) (pdf)

 • Faktaark - Lovtiltak mot terrorisme

  12.04.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Enkelte spesielt alvorlige straffbare handlinger skal anses som terrorhandlinger dersom minst ett av gitte tilleggsvilkår er oppfylt.

 • Norwegian defence-related cooperation with the Baltic states

  12.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norsk politikk i etterkrigstiden har bare i mindre grad vært rettet mot Baltikum. Uavhengigheten for de baltiske stater i 1991 endret imidlertid dette. TekstutgaveTekstutgave (pdf-format, krever Acrobat reader, kan lastes gratis ned her.

 • Gjennomføringsproposisjonen

  05.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Open up - en guide om åpenhet overfor medier

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har drevet informasjonssamarbeid med partnere i Sentral- og Østeuropa siden 1998. Fire seminarer har vært holdt i Oslo, Riga og Bucuresti. I en 50-siders illustrert rapport på engelsk presenterer ti seminarinnledere ny

 • Open up

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dealing with the media: Guide for civil servants and armed forces staff

 • Fact Sheet 2002 Norwegian Petroleum Activity

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2002 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here you will find an overview of fields

 • Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet

  22.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. Her finner du oversikt over feltene i

 • Environment 2002 The Norwegian Petroleum Sector

  22.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Environment 2002 The Norwegian Petroleum Sector The objective of the Ministry's environmental publication is to broaden public knowledge about environmental effects from petroleum operations on the Norwegian continental shelf. Environment 2002

 • Integrated care

  28.01.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Integrated care This document is in a PDF-format. You can download Adobe Acrobat Reader free of charge. Integrated care Guidelines for the action required and the assignment of administrative responsibilities in the aftermath of

 • Roller og oppgaver etter ulykker og katastrofer

  28.01.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Ulykker og katastrofer - menneskelige lidelser og massive ødeleggelser som inntreffer brått og ryster oss alle - enten vi opplever dem direkte eller gjennom mediene. De som rammes av ulykker og katastrofer får ofte endret sitt livsløp, og de må

 • Kulturkonferansen i Tromsø 18. - 20. april 2001

  18.12.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Kulturkonferansen i Tromsø 18. – 20. april 2001 Les referatet fra konferansen her (pdf-format, krever Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra: http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html). VEDLEGG

 • Oversikt over førsteinstansdomstolene fra 1. januar 2002

  12.12.2001 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

 • Barnevernet - til barnets beste

  19.11.2001 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

 • Defence Budget 2002 - Short Version, Text Edition

  24.10.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The Defence Budget for 2002 amounts to NOK 27.7 billion of which NOK 725 million represents internally generated income. If the funding allocation for Norwegian forces abroad is excluded from the calculations, this represents a budget increase

 • T-1357 Retningslinjer for bærekraftig romlig utvikling av det europeiske kontinentet

  17.10.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den europeiske konferansen for ministre med ansvar for regional planlegging (CEMAT) Vedtatt ved ministerkonferansens 12. sesjon, 7.- 8. september 2000 i Hannover T-1357 Last ned dokumentet i PDF (5021 kB)