Veiledninger og brosjyrer

Viser 551-575 av 771 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NORDCAPS

  03.05.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  På 1990 tallet økte stormakter som USA, Storbritannia og Tyskland sterkt sitt bidrag i internasjonale fredsstøttende operasjoner. Andre nasjoners innflytelse og synlighet i slike styrker fordret deltakelse på minimum brigadenivå. De nordiske

 • Letter of intent concerning the legal status of forces engaged in NORDCAPS activities

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Letter of intent concerning the legal status of forces engaged in NORDCAPS activities Considering that the Ministers of Defence of Denmark, Finland, Norway and Sweden on the 2 nd> of April 1997 agreed to establish NORDCAPS, Having established, in

 • Letter of intent between The United Kingdom and the NORDCAPS nations

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Letter of intent concerning co-operation between The United Kingdom and The NORDCAPS nations Recalling that the Ministers of Defence of Denmark, Finland, Norway and Sweden on the 2 April 1997 agreed to establish NORDCAPS, Further recalling that , in

 • NORDCAPS - MOU between Denmark, Finland, Norway and Sweden

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Memorandum of understanding between the Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark, the Ministry of Defence of the Republic of Finland, the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway, and the government of the Kingdom of Sweden concerning

 • Implementation proposition - Norwegian defence reform - Short version

  17.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The implementation proposition. A short version Government proposition No. 55 (2001-2002) (pdf)

 • Faktaark - Lovtiltak mot terrorisme

  12.04.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Enkelte spesielt alvorlige straffbare handlinger skal anses som terrorhandlinger dersom minst ett av gitte tilleggsvilkår er oppfylt.

 • Norwegian defence-related cooperation with the Baltic states

  12.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norsk politikk i etterkrigstiden har bare i mindre grad vært rettet mot Baltikum. Uavhengigheten for de baltiske stater i 1991 endret imidlertid dette. TekstutgaveTekstutgave (pdf-format, krever Acrobat reader, kan lastes gratis ned her.

 • Gjennomføringsproposisjonen

  05.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Gjennomføringsproposisjonen 14. juni i fjor vedtok Stortinget en ny forsvarsstruktur som skulle sikre en bedre sammenheng mellom mål og midler, drift og investeringer og gi et fleksibelt og moderne forsvar tilpasset de oppgaver det skal løse. Dette

 • Open up - en guide om åpenhet overfor medier

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har drevet informasjonssamarbeid med partnere i Sentral- og Østeuropa siden 1998. Fire seminarer har vært holdt i Oslo, Riga og Bucuresti. I en 50-siders illustrert rapport på engelsk presenterer ti seminarinnledere ny

 • Open up

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dealing with the media: Guide for civil servants and armed forces staff

 • Fact Sheet 2002 Norwegian Petroleum Activity

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2002 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here you will find an overview of fields

 • Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet

  22.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. Her finner du oversikt over feltene i

 • Environment 2002 The Norwegian Petroleum Sector

  22.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Environment 2002 The Norwegian Petroleum Sector The objective of the Ministry's environmental publication is to broaden public knowledge about environmental effects from petroleum operations on the Norwegian continental shelf. Environment 2002

 • Integrated care

  28.01.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Integrated care This document is in a PDF-format. You can download Adobe Acrobat Reader free of charge. Integrated care Guidelines for the action required and the assignment of administrative responsibilities in the aftermath of

 • Roller og oppgaver etter ulykker og katastrofer

  28.01.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Ulykker og katastrofer - menneskelige lidelser og massive ødeleggelser som inntreffer brått og ryster oss alle - enten vi opplever dem direkte eller gjennom mediene. De som rammes av ulykker og katastrofer får ofte endret sitt livsløp, og de må

 • Kulturkonferansen i Tromsø 18. - 20. april 2001

  18.12.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Kulturkonferansen i Tromsø 18. – 20. april 2001 Les referatet fra konferansen her (pdf-format, krever Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra: http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html). VEDLEGG

 • Oversikt over førsteinstansdomstolene fra 1. januar 2002

  12.12.2001 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Oversikt over førsteinstansdomstolene fra 1. januar 2002 Oversikten kan også lastes ned i excel-format Nåværende navn Nye navn per 1. Januar 2002 Postadresse Telefon Telefaks Alstahaug sorenskriverembete Alstahaug

 • Barnevernet - til barnets beste

  19.11.2001 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Brosjyren Barnevernet - til barnets beste finnes på følgende språk: Brosjyre på norsk (word-format) Q-0801 Brosjyre på urdu (PDF-format) Q-0801U Brosjyre på somali (PDF-format) Q-0801SO Brosjyre på polsk (

 • Defence Budget 2002 - Short Version, Text Edition

  24.10.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The Defence Budget for 2002 amounts to NOK 27.7 billion of which NOK 725 million represents internally generated income. If the funding allocation for Norwegian forces abroad is excluded from the calculations, this represents a budget increase

 • T-1357 Retningslinjer for bærekraftig romlig utvikling av det europeiske kontinentet

  17.10.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den europeiske konferansen for ministre med ansvar for regional planlegging (CEMAT) Vedtatt ved ministerkonferansens 12. sesjon, 7.- 8. september 2000 i Hannover T-1357 Last ned dokumentet i PDF (5021 kB)

 • I-1041 B

  12.10.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  tett.no mental håndbok Mest av alt om vennskap. Men tett.no er også en bok om fire vanlige sykdommer mange unge sliter med. Den mentale håndboken foreligger i pdf-format og kan lastes ned her. For mer informasjon, er det også mulig å gå

 • I-1042 B

  11.10.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Et løft for psykisk helse Dette er en kortversjon av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999- 2006 (Stortingsproposisjon nr. 63, 1997-98). Brosjyren foreligger i pdf-format og kan lastes ned her.

 • I-1038 B

  11.10.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Alle møter motgang en eller annen gang i livet Brosjyren er en del av informasjonssatsingen på psykisk helse og gir råd om hvor man kan henvende seg hvis man møter motgang. Den foreligger i pdf-format og kan lastes ned her.

 • I-1023 B

  11.10.2001 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Overordnet informasjonsstrategi Noe å snakke om…? Det er utarbeidet en egen informasjonsstrategi for opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2006). Brosjyren heter "Noe å snakke om…?" og foreligger i pdf-format.

 • Omleggingsåret 2002

  11.10.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forsvarsbudsjettet for 2002 har en ramme på 27,7 milliarder kroner. Herav utgjør egne inntekter 725 millioner kroner. Dersom tilskuddet til norske styrker i utlandet holdes utenfor dette regnestykket, har forsvarsbudsjettet økt med 2,5%.

Til toppen