Veiledninger og brosjyrer

Viser 551-575 av 741 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norwegian defence-related cooperation with the Baltic states

  12.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norsk politikk i etterkrigstiden har bare i mindre grad vært rettet mot Baltikum. Uavhengigheten for de baltiske stater i 1991 endret imidlertid dette. TekstutgaveTekstutgave (pdf-format, krever Acrobat reader, kan lastes gratis ned her.

 • Gjennomføringsproposisjonen

  05.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Gjennomføringsproposisjonen 14. juni i fjor vedtok Stortinget en ny forsvarsstruktur som skulle sikre en bedre sammenheng mellom mål og midler, drift og investeringer og gi et fleksibelt og moderne forsvar tilpasset de oppgaver det skal løse. Dette

 • Open up - en guide om åpenhet overfor medier

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har drevet informasjonssamarbeid med partnere i Sentral- og Østeuropa siden 1998. Fire seminarer har vært holdt i Oslo, Riga og Bucuresti. I en 50-siders illustrert rapport på engelsk presenterer ti seminarinnledere ny

 • Open up

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dealing with the media: Guide for civil servants and armed forces staff

 • Fact Sheet 2002 Norwegian Petroleum Activity

  26.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2002 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here you will find an overview of fields

 • Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet

  22.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. Her finner du oversikt over feltene i

 • Environment 2002 The Norwegian Petroleum Sector

  22.03.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Environment 2002 The Norwegian Petroleum Sector The objective of the Ministry's environmental publication is to broaden public knowledge about environmental effects from petroleum operations on the Norwegian continental shelf. Environment 2002

 • Integrated care

  28.01.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Integrated care This document is in a PDF-format. You can download Adobe Acrobat Reader free of charge. Integrated care Guidelines for the action required and the assignment of administrative responsibilities in the aftermath of

 • Roller og oppgaver etter ulykker og katastrofer

  28.01.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Ulykker og katastrofer - menneskelige lidelser og massive ødeleggelser som inntreffer brått og ryster oss alle - enten vi opplever dem direkte eller gjennom mediene. De som rammes av ulykker og katastrofer får ofte endret sitt livsløp, og de må

 • Kulturkonferansen i Tromsø 18. - 20. april 2001

  18.12.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Kulturkonferansen i Tromsø 18. – 20. april 2001 Les referatet fra konferansen her (pdf-format, krever Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra: http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html). VEDLEGG

 • Oversikt over førsteinstansdomstolene fra 1. januar 2002

  12.12.2001 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Oversikt over førsteinstansdomstolene fra 1. januar 2002 Oversikten kan også lastes ned i excel-format Nåværende navn Nye navn per 1. Januar 2002 Postadresse Telefon Telefaks Alstahaug sorenskriverembete Alstahaug

 • Barnevernet - til barnets beste

  19.11.2001 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Brosjyren Barnevernet - til barnets beste finnes på følgende språk: Brosjyre på norsk (word-format) Q-0801 Brosjyre på urdu (PDF-format) Q-0801U Brosjyre på somali (PDF-format) Q-0801SO Brosjyre på polsk (

 • Defence Budget 2002 - Short Version, Text Edition

  24.10.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The Defence Budget for 2002 amounts to NOK 27.7 billion of which NOK 725 million represents internally generated income. If the funding allocation for Norwegian forces abroad is excluded from the calculations, this represents a budget increase

 • T-1357 Retningslinjer for bærekraftig romlig utvikling av det europeiske kontinentet

  17.10.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den europeiske konferansen for ministre med ansvar for regional planlegging (CEMAT) Vedtatt ved ministerkonferansens 12. sesjon, 7.- 8. september 2000 i Hannover T-1357 Last ned dokumentet i PDF (5021 kB)

 • Omleggingsåret 2002

  11.10.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forsvarsbudsjettet for 2002 har en ramme på 27,7 milliarder kroner. Herav utgjør egne inntekter 725 millioner kroner. Dersom tilskuddet til norske styrker i utlandet holdes utenfor dette regnestykket, har forsvarsbudsjettet økt med 2,5%.

 • I-0744 B Å være i samme båt - Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

  21.09.2001 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Å være i samme båt Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner I-0744-B Ved lesing av veilederen benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html Å være i samme båt -

 • Kystberedskapen

  21.09.2001 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet ønsker med dette å presentere Forsvarets bidrag til en effektiv kystberedskap. Les handlingsplanen (pdf, 349 Kb., trenger Acrobat Reader, kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html

 • Om tilsetting av funksjonshemmede (yrkeshemmede) i staten

  17.09.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Heftet inneholder informasjon om arbeidsgiveres plikter og rettigheter, skjematisk oversikt over arbeidsmarkedstiltak, støtteordninger, lovverk og henvisninger til hvor en kan få mer og utfyllende informasjon.

 • Ny i staten

  31.08.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veiledningsheftet dekker temaer som hvordan statsforvaltningen er oppbygd, saksbehandling i statsforvaltningen, lønns- og arbeidsvillkår i staten, statlig personalpolitikk, rettigheter m.m.

 • Tango for to

  23.08.2001 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Tango for to Samspill mellom kulturliv og næringsliv Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet Temaheftet er i PDF-format Heftet er stort og det kan det ta lang tid å laste det ned. Publikasjonsnummer: K-0648 B

 • T-1365 Planlegging av by- og tettstedsstruktur

  17.07.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder Planlegging av by- og tettstedsstruktur Oppfølging av kjøpesenterstoppen i regionale planer T-1365 Klikk her for å laste ned Veilederen i PDF (3616 Kb) Innhold: FORORD 2 DEL 1: INNLEDNING 4 DEL 2: PLANLEGGING AV SENTERSTRUKTUR 5

 • FaktaheftetEV 2001

  06.07.2001 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2001 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte

 • Norges kulturavtaler

  03.07.2001 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge har inngått kulturavtaler med følgende stater Land Inngått . BELGIA 1948 . BULGARIA 1980 . KINA 1963 . EGYPT 1966 . FRANKRIKE 1953 . HELLAS 1976 . INDIA 1961 . IRLAND 1964 . ISRAEL 1957 . ITALIA 1955 . TIDL. JUGOSLAVIA 1955 . MEXICO 1980 .

 • Bruk av elektronisk post (e-post) i statsforvaltningen

  01.07.2001 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En veiledning om når du kan bruke e-post, hva slags dokumenter som ikke kan eller ikke bør sendes som e-post, offentlig innsyn, journalføring og arkivering og omfanget av plikten til å besvare e-postmeldinger.

 • Business and industry in Norway - The food, beverages and tobacco industry

  28.06.2001 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Number of companies 1655 Number of employees 53 160 This sector’s export share 3 Gross product in percentage 2,0 The Norwegian food, beverages and tobacco industry has grown gradually since the end of the 19th century and is currently Norway’s

Til toppen