Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten.

Her finner du oversikt over feltene i drift på norsk sokkel med tilhørende informasjon om; produksjon, kostnadsforhold, eierstruktur, lokalisering med mer. Videre finnes oversikt over feltene som er under utbygging og forventet utbygd i nærmeste framtid, samt rørsystemene.

Figurene i pdf

Faktaheftet i pdf format
Forord
1 Sammendrag
2 Norsk oljehistorie i korte trekk
3 Statlig organisering av petroleumsviksomheten
4 Petroleumsvirksomhet i norsk økonomi
5 Statens inntekter
6 Industri, sysselsetting og teknologiutvikling
7 Petroleumsressurser
8 Produksjon
9 Markedssituasjonen for norskprodusert petroleum
10 Petroleumsvirksomheten og miljøet
11 Lovgivning og konsesjonsverk
12 Konsesjonsrunder og tildelinger
13 Letevirksomhet
14 Felt i produksjon
15 Felt og prosjekt under utbygging
16 Fremtidige utbygginger
17 Rørledninger og landanlegg
18 Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel
19 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser
20 Stortingsdokumenter
21 Adresseliste for myndigheter og rettighetshavere
Begreper og omregningsfaktorer

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.