Brosjyre om kriminalomsorgen

Justisdepartementet har utgitt en ny, oppdatert brosjyre om kriminalomsorgen. Brosjyren inneholder full oversikt over blant annet organisering, oppgaver, forskjellige former for straffegjennomføring og innsettelser i 2001.

Fakta om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens hovedmål

  • Gjennomføre de reaksjoner som fastsettes av påtalemyndigheten eller besluttes av domstol straks de er rettskraftige.
  • Legge forholdene til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for slev å motvirke et kriminelt handlingsmønster.

Brosjyre:
Fakta om kriminalomsorgen (pdf) – utgitt mai 2002

Dette dokumentet er lagret som PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis, tar liten pc-kapasitet og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

VEDLEGG