Veiledninger og brosjyrer

Viser 526-550 av 741 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport om offentlig privat samarbeid (OPS)

  08.05.2003 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport om offentlig privat samarbeid (OPS) Med denne type samarbeid siktes det til ulike modeller av forpliktende partnerskap mellom næringslivet og det offentlige, som internasjonalt gjerne blir kalt Public Private Partnership. Hovedmålet med OPS

 • Næringssamarbeid mellom Norge og Russland: Oversikt over politiske og økonomiske virkemidler (pdf)

  23.04.2003 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringssamarbeid mellom Norge og Russland: En oversikt over politiske og økonomiske virkemidler pr. mars 2003 (.pdf)

 • Miljø 2003 Petroleumssektoren i Norge

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Miljø 2003 Petroleumssektoren i Norge Hensikten med departementets miljøpublikasjon er å øke kunnskapen om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Miljø 2003 består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og luft

 • Faktaheftet 2003 Norsk Petroleumsvirksomhet

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2003 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten.

 • Fact Sheet 2003 Norwegian Petroleum Activity

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2003 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here you will find an overview of fields

 • T-1425 Egenevaluering i fylkesplanleggingen

  14.03.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder Egenevaluering i fylkesplanleggingen T-1425 ISBN 82-457-0376-1 Last gjerne ned veilederen i PDF format (1226 Kb)

 • Veileder for rapportering

  03.02.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I denne veilederen er det konsekvent henvist til relevant internett adresse for det enkelte område. Dette er gjort for at siste versjon av materialet skal finnes ett sted og oppdateres kun ett sted.

 • Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

  15.01.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Retningslinjene angir de prinsipper som skal benyttes i selvkostkalkyler innenfor alle typer av kommunale/fylkeskommunale tjenester der selvkost er satt som tak.

 • Key Figures of the 2003 budget

  06.01.2003 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Key Figures of the 2003 budget Click here (pdf)

 • Norge og Russland

  13.12.2002 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge og Russland Denne brosjyren om samarbeid i nord er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/

 • Ethical Guidelines

  19.11.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  On 17 October 2002 the Norwegian government resolved to introduce ethical guidelines for civil servants to prohibit the purchase and acceptance of sexual services.

 • The Norwegian Defence Budget 2003

  11.10.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  (11.10.2002) On the 3 rd> of October The Government presented a defence budget for 2003 amounting to NOK 29.6 billion. This represents an increase in real terms of NOK 1 billion compared with the defence budget proposed last year by the previous

 • Restructuring year 2003

  11.10.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Restructuring year 2003 Foreword by the Minister of Defence The Government’s budget proposal for 2003 contributes to the resolution of the greatest single problem faced by the Armed Forces throughout the ’90s - the imbalance between a defence

 • Fakta på bordet

  20.09.2002 Brosjyre/rettleiing Klima- og miljødepartementet

  Fakta på bordet Århuskonvensjonen - ein avtale om felles regler for miljøinformasjon i Europa (Brosjyre pdf 190 kB) September 2002 Acrobat Reader: http://www.adobe.com

 • Facts 2004 The energy sector and water resources in Norway

  12.09.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Energy Sector and Water Resources in Norway 2004 The Ministry of Petroleum and Energy publishes an English translation of this facts 2004 on the energy sector and water resources in Norway every other year. The publication provides information

 • Norske bidrag i Afghanistan - status 1. juli 2002

  02.07.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norske bidrag i Afghanistan – status 1. juli 2002 Norge er engasjert i to operasjoner i og omkring Afghanistan. Den ene er den internasjonale fredsstyrken (ISAF), hvis hovedansvar har vært å stabilisere situasjonen i og omkring Afghanistans

 • Faktaheftet EV 2002

  20.06.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2002 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte

 • Brosjyre om kriminalomsorgen

  30.05.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har utgitt en ny, oppdatert brosjyre om kriminalomsorgen. Brosjyren inneholder full oversikt over blant annet organisering, oppgaver, forskjellige former for straffegjennomføring og innsettelser i 2001.

 • Omorganisering av Avdeling for nyskaping og forskning

  10.05.2002 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Om organiseringen av Avdeling for nyskaping og forskning Avdeling for nyskaping og forskning ble omorganisert med virkning fra 1. mai 2002.10. september 2003 ble det foretatt en ytterligere omorganisering, men av mindre omfang. I den nåværende

 • NORDCAPS

  03.05.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  På 1990 tallet økte stormakter som USA, Storbritannia og Tyskland sterkt sitt bidrag i internasjonale fredsstøttende operasjoner. Andre nasjoners innflytelse og synlighet i slike styrker fordret deltakelse på minimum brigadenivå. De nordiske

 • Letter of intent concerning the legal status of forces engaged in NORDCAPS activities

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Letter of intent concerning the legal status of forces engaged in NORDCAPS activities Considering that the Ministers of Defence of Denmark, Finland, Norway and Sweden on the 2 nd> of April 1997 agreed to establish NORDCAPS, Having established, in

 • Letter of intent between The United Kingdom and the NORDCAPS nations

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Letter of intent concerning co-operation between The United Kingdom and The NORDCAPS nations Recalling that the Ministers of Defence of Denmark, Finland, Norway and Sweden on the 2 April 1997 agreed to establish NORDCAPS, Further recalling that , in

 • NORDCAPS - MOU between Denmark, Finland, Norway and Sweden

  29.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Memorandum of understanding between the Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark, the Ministry of Defence of the Republic of Finland, the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway, and the government of the Kingdom of Sweden concerning

 • Implementation proposition - Norwegian defence reform - Short version

  17.04.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The implementation proposition. A short version Government proposition No. 55 (2001-2002) (pdf)

 • Faktaark - Lovtiltak mot terrorisme

  12.04.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Enkelte spesielt alvorlige straffbare handlinger skal anses som terrorhandlinger dersom minst ett av gitte tilleggsvilkår er oppfylt.

Til toppen