Veiledninger og brosjyrer

Viser 526-550 av 771 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Europarådets helseministerkonferanse i Oslo sommeren 2003

  28.04.2003 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Dagfinn Høybråten står som vert for Europarådets helseministerkonferanse i Oslo 12-13 juni 2003. Konferansens tittel er " Health, Dignity and Human Rights".

 • Næringssamarbeid mellom Norge og Russland: Oversikt over politiske og økonomiske virkemidler (pdf)

  23.04.2003 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringssamarbeid mellom Norge og Russland: En oversikt over politiske og økonomiske virkemidler pr. mars 2003 (.pdf)

 • Miljø 2003 Petroleumssektoren i Norge

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Miljø 2003 Petroleumssektoren i Norge Hensikten med departementets miljøpublikasjon er å øke kunnskapen om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Miljø 2003 består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og luft

 • Faktaheftet 2003 Norsk Petroleumsvirksomhet

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2003 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten.

 • Fact Sheet 2003 Norwegian Petroleum Activity

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2003 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here you will find an overview of fields

 • T-1425 Egenevaluering i fylkesplanleggingen

  14.03.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder Egenevaluering i fylkesplanleggingen T-1425 ISBN 82-457-0376-1 Last gjerne ned veilederen i PDF format (1226 Kb)

 • Informasjon om etablering av Helseforetakenes Innkjøpsservice as

  10.03.2003 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Informasjon om etablering av Helseforetakenes Innkjøpsservice as Besøksadresse: Rådhusgata 5 Postadresse:postboks 606 Poststed:9811 Vadsø Foreløpig kontaktadresse til prosjektdirektør Harald Henriksen: E-post: [email protected] eller [email protected]

 • Veileder for rapportering

  03.02.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I denne veilederen er det konsekvent henvist til relevant internett adresse for det enkelte område. Dette er gjort for at siste versjon av materialet skal finnes ett sted og oppdateres kun ett sted.

 • Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

  15.01.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Retningslinjene angir de prinsipper som skal benyttes i selvkostkalkyler innenfor alle typer av kommunale/fylkeskommunale tjenester der selvkost er satt som tak.

 • Key Figures of the 2003 budget

  06.01.2003 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Key Figures of the 2003 budget Click here (pdf)

 • Norge og Russland

  13.12.2002 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge og Russland Denne brosjyren om samarbeid i nord er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/

 • Ethical Guidelines

  19.11.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  On 17 October 2002 the Norwegian government resolved to introduce ethical guidelines for civil servants to prohibit the purchase and acceptance of sexual services.

 • The Norwegian Defence Budget 2003

  11.10.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  (11.10.2002) On the 3 rd> of October The Government presented a defence budget for 2003 amounting to NOK 29.6 billion. This represents an increase in real terms of NOK 1 billion compared with the defence budget proposed last year by the previous

 • Restructuring year 2003

  11.10.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Restructuring year 2003 Foreword by the Minister of Defence The Government’s budget proposal for 2003 contributes to the resolution of the greatest single problem faced by the Armed Forces throughout the ’90s - the imbalance between a defence

 • Fakta på bordet

  20.09.2002 Brosjyre/rettleiing Klima- og miljødepartementet

  Fakta på bordet Århuskonvensjonen - ein avtale om felles regler for miljøinformasjon i Europa (Brosjyre pdf 190 kB) September 2002 Acrobat Reader: http://www.adobe.com

 • Facts 2004 The energy sector and water resources in Norway

  12.09.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Energy Sector and Water Resources in Norway 2004 The Ministry of Petroleum and Energy publishes an English translation of this facts 2004 on the energy sector and water resources in Norway every other year. The publication provides information

 • I-1053 B

  02.07.2002 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Informasjonsbrosjyre om lov om forbud mot kjønnslemlestelse Informasjonsbrosjyren kan lastes ned her på flere språk (pdf-format): Oromo Somali Fransk Tigrinsk Engelsk Amharisk <

 • Norske bidrag i Afghanistan - status 1. juli 2002

  02.07.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norske bidrag i Afghanistan – status 1. juli 2002 Norge er engasjert i to operasjoner i og omkring Afghanistan. Den ene er den internasjonale fredsstyrken (ISAF), hvis hovedansvar har vært å stabilisere situasjonen i og omkring Afghanistans

 • Faktaheftet EV 2002

  20.06.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2002 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte

 • Veileder til Drikkevannsforskriften

  12.06.2002 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Veileder til drikkevannsforskriften Link til Mattilsynets sider

 • Brosjyre om kriminalomsorgen

  30.05.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har utgitt en ny, oppdatert brosjyre om kriminalomsorgen. Brosjyren inneholder full oversikt over blant annet organisering, oppgaver, forskjellige former for straffegjennomføring og innsettelser i 2001.

 • I-0935 B

  27.05.2002 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne brosjyren kan lastes ned i PDF-format her Om abortloven Kvinnens rett til å få utført abort reguleres av lov om svangerskapsavbrudd fra 1975. Da loven ble innført måtte kvinnen først fylle ut en søknad, så ble avgjørelsen om

 • I-0936 B

  27.05.2002 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne brosjyren kan lastes ned i PDF-format her Til deg som vurderer abort Dette er en brosjyre til deg som vurderer om du skal avbryte eller fullføre svangerskapet. Brosjyren gir informasjon om hvor du kan henvende deg for å få

 • I-0937 B

  27.05.2002 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne brosjyren kan lastes ned i PDF-format her Rutiner ved svangerskapsavbrudd Lov om svangerskapsavbrudd gir kvinnen rett til selv å bestemme om hun vil avbryte eller fullføre svangerskap innen utgangen av svangerskapets tolvte uke. Et

 • Omorganisering av Avdeling for nyskaping og forskning

  10.05.2002 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Om organiseringen av Avdeling for nyskaping og forskning Avdeling for nyskaping og forskning ble omorganisert med virkning fra 1. mai 2002.10. september 2003 ble det foretatt en ytterligere omorganisering, men av mindre omfang. I den nåværende

Til toppen