Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 526-550 av 746 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brosjyrer om redningstjenesten

  21.07.2003 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  - Den norske redningstjenesten dreier seg om solidaritet og respekt for menneskelivet som er helt grunnleggende verdier i det norske samfunn, skriver Dørum i den nye brosjyren om den norske redningstjenesten.

 • The Norwegian Government's International Action Plan for Combating Female Genital Mutilation

  15.07.2003 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  The Norwegian Government's International Action Plan for Combating Female Genital Mutilation 2003 The report in PDF version To read this document you need to install Adobe Acrobat Reader The programme is free and can be downloaded from

 • En verden av muligheter

  08.07.2003 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  En verden av muligheter Globaliseringens tidsalder og dens utfordringer Dokumentet er lagret som en PDF-fil. Dokumentet er på ca. 6,5MB. For å lese dette dokumentet trenger du Adobe Reader. Den kan lastes ned gratis fra http://

 • T-1426 Miljøledelse i staten

  13.05.2003 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Veileder Miljøledelse i staten Prosjekt Grønn stat Veileder T-1426 – Miljøledelse i staten (pdf – 817 Kb) Målet med veilederen er å gi statlige virksomheter et godt

 • Veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere

  09.05.2003 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Dette er en veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere. Det foreligger en egen veiledning som er ment for vergene. Veiledningen erstatter tidligere utgitte rundskriv G-4/91 verger for enslige mindreårige, G-29/92 veiledende

 • Rapport om offentlig privat samarbeid (OPS)

  08.05.2003 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport om offentlig privat samarbeid (OPS) Med denne type samarbeid siktes det til ulike modeller av forpliktende partnerskap mellom næringslivet og det offentlige, som internasjonalt gjerne blir kalt Public Private Partnership. Hovedmålet med OPS

 • Næringssamarbeid mellom Norge og Russland: Oversikt over politiske og økonomiske virkemidler (pdf)

  23.04.2003 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringssamarbeid mellom Norge og Russland: En oversikt over politiske og økonomiske virkemidler pr. mars 2003 (.pdf)

 • Miljø 2003 Petroleumssektoren i Norge

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Miljø 2003 Petroleumssektoren i Norge Hensikten med departementets miljøpublikasjon er å øke kunnskapen om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Miljø 2003 består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og luft

 • Faktaheftet 2003 Norsk Petroleumsvirksomhet

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2003 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten.

 • Fact Sheet 2003 Norwegian Petroleum Activity

  14.04.2003 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2003 Norwegian Petroleum Activity The Ministry of Petroleum and Energy publishes the Fact Sheet Norwegian Petroleum Activity annually. Most aspects of Norway's petroleum operations are presented. Here you will find an overview of fields

 • T-1425 Egenevaluering i fylkesplanleggingen

  14.03.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder Egenevaluering i fylkesplanleggingen T-1425 ISBN 82-457-0376-1 Last gjerne ned veilederen i PDF format (1226 Kb)

 • Veileder for rapportering

  03.02.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I denne veilederen er det konsekvent henvist til relevant internett adresse for det enkelte område. Dette er gjort for at siste versjon av materialet skal finnes ett sted og oppdateres kun ett sted.

 • Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

  15.01.2003 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Retningslinjene angir de prinsipper som skal benyttes i selvkostkalkyler innenfor alle typer av kommunale/fylkeskommunale tjenester der selvkost er satt som tak.

 • Key Figures of the 2003 budget

  06.01.2003 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Key Figures of the 2003 budget Click here (pdf)

 • Norge og Russland

  13.12.2002 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge og Russland Denne brosjyren om samarbeid i nord er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/

 • Ethical Guidelines

  19.11.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  On 17 October 2002 the Norwegian government resolved to introduce ethical guidelines for civil servants to prohibit the purchase and acceptance of sexual services.

 • The Norwegian Defence Budget 2003

  11.10.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  (11.10.2002) On the 3 rd> of October The Government presented a defence budget for 2003 amounting to NOK 29.6 billion. This represents an increase in real terms of NOK 1 billion compared with the defence budget proposed last year by the previous

 • Restructuring year 2003

  11.10.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Fakta på bordet

  20.09.2002 Brosjyre/rettleiing Klima- og miljødepartementet

  Fakta på bordet Århuskonvensjonen - ein avtale om felles regler for miljøinformasjon i Europa (Brosjyre pdf 190 kB) September 2002 Acrobat Reader: http://www.adobe.com

 • Facts 2004 The energy sector and water resources in Norway

  12.09.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Energy Sector and Water Resources in Norway 2004 The Ministry of Petroleum and Energy publishes an English translation of this facts 2004 on the energy sector and water resources in Norway every other year. The publication provides information

 • Norske bidrag i Afghanistan - status 1. juli 2002

  02.07.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norske bidrag i Afghanistan – status 1. juli 2002 Norge er engasjert i to operasjoner i og omkring Afghanistan. Den ene er den internasjonale fredsstyrken (ISAF), hvis hovedansvar har vært å stabilisere situasjonen i og omkring Afghanistans

 • Faktaheftet EV 2002

  20.06.2002 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2002 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte

 • Brosjyre om kriminalomsorgen

  30.05.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har utgitt en ny, oppdatert brosjyre om kriminalomsorgen. Brosjyren inneholder full oversikt over blant annet organisering, oppgaver, forskjellige former for straffegjennomføring og innsettelser i 2001.

 • Omorganisering av Avdeling for nyskaping og forskning

  10.05.2002 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Om organiseringen av Avdeling for nyskaping og forskning Avdeling for nyskaping og forskning ble omorganisert med virkning fra 1. mai 2002.10. september 2003 ble det foretatt en ytterligere omorganisering, men av mindre omfang. I den nåværende

 • NORDCAPS

  03.05.2002 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  På 1990 tallet økte stormakter som USA, Storbritannia og Tyskland sterkt sitt bidrag i internasjonale fredsstøttende operasjoner. Andre nasjoners innflytelse og synlighet i slike styrker fordret deltakelse på minimum brigadenivå. De nordiske