Den videre moderniseringen av Forsvaret 2005-2008 (pdf)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Den videre moderniseringen av Forsvaret 2005-2008

Kortversjon (pdf, 2,2 Mb)