Veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Dette er en veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere. Det foreligger en egen veiledning som er ment for vergene. Veiledningen erstatter tidligere utgitte rundskriv G-4/91 verger for enslige mindreårige, G-29/92 veiledende retningslinjer til verger for enslige mindreårige asylsøkere og G-15/94 verger for enslige mindreårige asylsøkere.

Veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere

Rundskriv G-0344 B/2003:
Veiledning til overformynderiet om enslige mindreårige asylsøkere (Pdf)

Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html