Veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere

Dette er en veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere. Det foreligger en egen veiledning som er ment for vergene. Veiledningen erstatter tidligere utgitte rundskriv G-4/91 verger for enslige mindreårige, G-29/92 veiledende retningslinjer til verger for enslige mindreårige asylsøkere og G-15/94 verger for enslige mindreårige asylsøkere.

Veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere

Rundskriv G-0344 B/2003:
Veiledning til overformynderiet om enslige mindreårige asylsøkere (Pdf)

Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html